Villa Heise

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Ejendommen på Sdr. Strandvej 104 i Snekkersten blev opført i 1904. Det er en statelig ejendom i tre etager samt loftsetage med uhindret udsigt over Øresund. Ejendommen rummer i alt seks lejligheder, som i dag er ejerlejligheder.

Bygherre var fru Vilhelmine Heise, normalt blot kaldet Ville Heise. Hun stammede fra den velhavende familie Hage og var født i 1838. Hun blev i 1858 gift med komponisten Peter Heise, som døde i 1879. I de følgende år brugte Ville Heise en gavmild del af sin store formue til forskellige former for socialt byggeri.

Grunden på Strandvejen havde Ville Heise købt i 1902, og på den blev i 1904 med professor kaptajn Hans J. Hansen som arkitekt opført en bygning, som var beregnet som enkehjem. Det blev i 1906 til officersenkehjem og efterfølgende skænket til Københavns Officersforening. Det blev derefter betegnet som officershjemmet.

Fundats

I fundatsen fra 1908 beskrives formålet med ejendommen således: Den skulle give fribolig til afskedigede officerer, der havde tjent i hærens linje og ikke senere var overgået til civilt embede og ligeledes for deres enker og ugifte døtre fra hele landet. Ville Heise havde selv en sommerbolig i ejendommen indtil sin død i 1912.

I 1951 blev ejendommen overtaget af boligselskabet “Danske Statsembedsmænds Samråds Enkeboligselskab”, som senere skiftede navn til “Samrådets Boligselskab”, og lejlighederne overgik gradvist til at være lejeboliger for pensionerede officerer fra hæren eller søværnet. I 1987 flyttede den første civile lejer ind, og funktionen som officershjem ophørte.

I 2004, hundrede år efter bygningens opførelse, erklærede Helsingør Kommune ejendommen som bevaringsværdig. Samme år blev ejendommen omdøbt til "Villa Heise".

Villa Heise februar 2020. Foto: Bente Thomsen

Litteratur

Ib E. Jersing: Officershjemmet i Snekkersten – Dets oprettelse og beboere og dets videre skæbne. Helsingør Kommunes Museer, Årbog 1996 s. 63-74.

Steen Søndergaard Jensen: "Officershjemmet" i Snekkersten. Helsingør Dagblad 22. juli 2009.

Villa Heise – fra officerer til præster. Helsingør Dagblad 27. oktober 2010.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.