Tibberup Mølle

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
Tibberup Mølle ca år 1900
Detalje af de endnu bevarede tandhjul i møllehatten

Den nuværende Tibberup Mølle er bygget i 1870 af den lokale tømrermester Niels Andersen - men møllen er langt fra den første på den høje bakke ved Øresund. Lokale stednavne antyder, at der har ligget en mølle af en art helt tilbage i middelalderen, men nogen konkret dokumentation herfor savnes. Den første mølle vi med sikkerhed kender, stammer fra 1697, da ejeren af Krogerup Gods lod bygge en vindmølle til afløsning af den vandmølle, som havde ligget ved Søbækhuset. Vindmøllen forsvandt dog allerede i august 1700, da svenskerne under ledelse af Karl den 12. gik i land ved Tibberup og dannede et brohoved fra Tibberup Bakke og syd på - omtrent til Babylone Skoven. I den forbindelse blev møllen enten brændt af eller nedbrudt. Den svenske besættelse varede dog kun kort, men endnu kan man påvise de gamle svenske anlæg, der blev etableret for at svenskerne kunne forsvare deres fæstning.

Tibberup Mølle 4/3 1974. Foto Anne-Sofie Rubæk


Kort tid efter ses stubmøllen at være genrejst, og ejeren er stadig Krogerup Gods, der ejede møllen helt frem til 1806. Møllen blev da solgt til selveje sammen med møllegården, der dengang var gården på modsatte side af Strandvejen - den ejendom, der senere kaldtes Christiansminde.

Tibberup Mølle får nye vinger. Foto: Anne-Sofie Rubæk 10/4 1976

I 1870 erstattedes den gamle stubmølle af en hollandsk vindmølle - der var det den daværende mølleejer, Niels Christiansen, der lod møllen bygge. Han var tredje generation i samme mølleslægt.
Mølleriet blev opgivet omkring 1912-16, hvorefter møllen blev istandsat af den nye ejer. Atter i starten af 1930'erne blev møllen istandsat. Fra 1954 ejedes møllen af kunstnerparret Grethe og Karl Szabad, der boede, arbejdede og udstillede i møllen. I 1975 overtog Helsingør Kommune møllen, hvorefter den atter blev istandsat. Familien Szabad fortsatte lejemålet indtil 2004, hvorefter Helsingør Kommune satte møllen til salg.

Litteratur

Kresten Tommerup: Den glemte fæstning på Tibberup Bjerg (Egebækken nr 40, juni 2006)

Kjeld Damgaard: Vindmøllerne i Tikøb Kommune (Helsingør Kommunes Museers Årbog 2006)

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.