Teknisk Museum

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Fabriksvej 25, Helsingør

Danmarks Tekniske Museum er stiftet af Industriforeningen og af Håndværkerforeningen i København i 1911.

I museet er senere indgået flere væsentlige museale samlinger såsom Den Teknologiske Samling fra Polyteknisk Læreanstalt, Historisk Teknisk Samling, H.C. Ørsted Samlingen, Dansk Industrimuseum, den kommunikationshistoriske samling Tage Schouboe Museet, Patentdirekto-ratets modelsamling, den flyvehistoriske samling Danmarks Flyvemuseum, den redningshistoriske samling Museum for Zone-Redningskorpset og Ellehammer-samlingen.

Danmarks Tekniske Museum har som formål at dokumentere og formidle udviklingen i naturvidenskab, teknik og industri samt herunder luftfart i det danske samfund. Museet er et statsanerkendt, selvejende museum, der er stiftet i 1911 af Danmarks Industriforening og Håndværkerforeningen i København.

Museet var ved stiftelsen bl.a. baseret på samlinger fra 1800-tallet, f.eks. fra den store internationale industriudstilling i 1888. I mange år havde museet sin udstilling på Polyteknisk Læreanstalt og efter 2. Verdenskrig en mindre udstilling i Hellerup, Nord for København. For at skaffe plads til museets udstillinger flyttede det i 1960’erne til Helsingør. Den første udstilling åbnede i 1966 på Ole Rømersvej, hvor også museets magasin fik plads.

I 1965 flyttede museet ind i en nyopført bygning på Nordre Strandvej. Efter et par år flyttedes transportmidlerne tilbage til magasinbygningen på Ole Rømersvej. Museet lå herefter to steder i Helsingør.

I 1984 overførtes hovedparten af Danmarks Tekniske Museums samling af kommunikationsmidler, altså skrivemaskine, radio, TV, EDB osv. til en nyoprettet afdeling i Ålborg. Da der ikke var basis for at drive denne længere, blev den lukket i 1995 og samlingen blev ført tilbage til Helsingør.

På det tidspunkt havde museet erhvervet nogle haller, som blev brugt til Jernstøberiet fra det siden lukkede Helsingør Værft og som lå i industrikvarteret i det sydlige Helsingør. Det var tanken at opbygge et Transportmuseum, primært med fly. Ved det private Danmarks Flyvemuseums lukning i Billund blev dette en del af Danmarks Tekniske Museum. Samlingen blev overført til Helsingør, hvor udstillingen åbnede i år 2000. Samtidig flyttedes DTM’s samling af landbaseret transport fra Trafikmuseet på Ole Rømersvej til bygningen på Fabriksvej.

Sidste fase i samlingen af Danmarks Tekniske Museum på eet sted skete da museet på Ndr. Strandvej lukkede i august, 2002 og blev overført til Fabriksvej. Etableringen af nye udstillinger omfattende hele museets samling vil være under fortsat opbygning i de kommende år.

I 2013 udarbejdede Teknisk Museum et visionsforslag for museets udvikling. Forslaget omfattede muligheden for, at Museet kunne flytte til de forladte værftshaller, som er beliggende ved Kulturværftet. I 2016 udsendte museet et forslag om andre placeringer for nybygning af Teknisk Museum, så det ville blive centralt placeret nær Helsingør City.

Se mere på hjemmesiden for Teknisk Museum

Kilde: Teknisk Museums hjemmeside.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.