Stengade 76

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Tolder David Hansens Gaard

Ejendommen er et af de ældste bevarede borgerhuse. Den helt unikke bygning er opført i nederlandsk renæssance i 1579. Årstallet fremgår af murankrene lige over den øverste vinduesrække. Omkring denne tid er Frederik 2. godt i gang med at opføre sit nye slot Kronborg til erstatning for Erik af Pommerns Krogen. Det er derfor ikke så mærkeligt, at Stengade 76 rummer arkitektoniske ligheder med Kronborg. Frederik 2. indledte en ny storhedstid for Helsingør og udstedte Helsingør nye privilegier. Han pålagde borgerne ”deres By at bygge, formere og forbedre med gode Købstadsbygninger”, og her ser man et af resultaterne.

Den røde murstensfacade er udstyret med sandstensbånd og rige dekorationer. Over vinduerne med krydsrammer ses små trekantfrontoner (eller frontispice, d.v.s. en trekantet prydgavl) med en række små buster af idealhoveder. De to af busterne, udført som portrætter af henholdsvis en mand og en kvinde, bærer dragter fra Frederik 2.s tid. Fundamentet til den nuværende bygning er kælderen til et gotisk gavlhus fra ca. 1500, og resterne herfra findes i den sydlige, smalle del. I forhusets hvælvede kælder findes en romansk granitkapitæl. Den trappeformede gavl kendetegner den måde, man byggede på i middelalderen.

Ejendommens beboere

David Hansen, tolder og rådmand (1530-1597), boede ikke selv i huset, så vidt man ved. Han formodes at have lejet det ud til Christian 4.s økonomiske rådgiver, Jonas Charisius (1571-1619). Ejendommen er siden hen ejet fortrinsvis af købmænd og skibsklarerere. I 1704 var det vintapper Ejlert Scherning, der tillige skænkede ”The og Kaffe”. Senere gennem 1700-tallet var det navne som Niels Arendrup, Johan Christian Sprunck og dennes arvinger, Michael Liebman (se også Strandgade 89) og Carl Prytz i første del af 1800-tallet. Helsingør Telefonselskab overtog ejendommen 1883 og etablerede en telefoncentral, og en stor platform til luftledninger blev monteret på tagryggen. I 1896 overtog Kjøbenhavns Telefonselskab ejendommen. Helsingør Telefonselskab fraflyttede ejendommen omkring midten af 1900-tallet. Bygningens udseende er, bortset fra den før omtalt platform, ikke ændret gennem tiderne. Siden har forskellige erhverv haft til huse i ejendommen, bl.a læger og speciallæger.

Litteratur

Historiske huse i Helsingør. Nationalmuseet, 1973.

Kenno Pedersen: Helsingørs gader og stræder i mands minde - Stengade. Nordisk Forlag for videnskab og teknik. Helsingør, 2002.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.