Snekkersten Skole

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
Snekkerstens første skole, kaldet Lerskolen fordi den var bygget af lerstampede vægge, blev opført i 1794

Den nuværende Snekkersten Skole er ikke den første i området. Allerede i 1794 blev den første skole – kaldet Lerskolen – taget i brug. Den lå ved den nuværende Parkvej. Ved 1800-tallets slutning stod det imidlertid klart, at den nu 100 år gamle skole ikke længere var tidssvarende og stor nok.

Der blev derfor erhvervet et areal af Dalsborgs jorder – beliggende umiddelbart syd for Rørtangvej (nuv. Klostermosevej). Den nye skole blevet taget i brug i september 1898, hvorefter den gamle skole blev solgt og efterfølgende anvendt til privat beboelse.

I den nye skole blev børnene delt i fire klasse, mod tidligere to. Flere udvidelser viste sig dog snart nødvendige, og i 1901 udvidedes lærerstaben fra 1 til 2. I 1923 kom den tredje lærer til skolen. I 1943 måtte hovedbygningen fra 1898 lade livet. Den var blevet for umoderne - og det var ikke heller ikke længere nødvendigt at skolebygningen skulle rumme boliger til lærerne. Den gamle hovedbygning blev derfor erstattet af den nuværende 2½ etager høje hovedbygning.

I fortsættelse af Tikøb Sogneråds beslutning om at indføre købstadordnet skolevæsen i kommunens skoler, blev denne ordning også indført på Snekkersten Skole. Det skete i 1937/38 hvorefter alle børn fik hverdagsundervisning – i stedet for den hidtidige hverandendagsundervisning.

De "midlertidige" bygninger ved Snekkersten Skole blev over 40 år gamle!

I slutningen af 1950’erne opsattes nogle midlertidige bygninger, da skolen atter var blevet for lille. De midlertidige bygninger blev dog senere suppleret af flere andre – og de fik lov at blive stående frem til 2002. Først da blev bygningerne erstattet med permanent byggeri.

Snekkersten Skole består således endnu, selvom der adskillige gange – af skiftende sogneråd og byråd – har været ”bud” efter skolen. Utallige er de gange, hvor der har været forslag om at nedlægge skolen. Sidste gang var i 2006, da byrådet besluttede at lægge Snekkersten Skole sammen med Borupgaardskolen – d.v.s. fælles ledelse og administration.

Litteratur

Kjeld Damgaard: Snekkersten Skole både 100 år og 204 år (Egebækken nr 25, december 1998).

Kjeld Damgaard: Landsbyskolen i Tikøb Kommune (Helsingør Kommunes Museers Årbog 1988).

Niels Søndergaard: "Da jeg gik i "Den sorte Skole"" i "Egebækken" nr 49, dec. 2010.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.