Snekkersten Guldlistefabrik

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Det var Andreas Christensen, der i 1901 købte en grunden mellem Nørrevej og banelegemet af sin fader, grosserer Carl Christensen. På denne grund etablerede han Snekkersten Guldlistefabrik - d.v.s. en fabrik der lavede guldfarvede lister til især fotorammer. Efterspørgslen på sådanne artikler var steget dramatisk efterhånden som fotografiet var slået igennem i slutningen af 1800-tallet. Listerne kunne også være malet sorte eller forsynet med imiterede eller ægte træsorter. Listerne udførtes i lange lister på 3 meters længde, i forskellige profiler og enten i glat eller ornamenteret tilstand.

Guldlisterne blev pakket i et klæde inden de blev sendt ud til kunden. På billedet fra omkring 1905 ses to arbejdere i færd med at læsse listerne på en kærre, der efterfølgende blev kørt ud til den ventende jernbanevogn på fabrikkens spor

Trods stor konkurrence fra udlandet, lykkedes det Andreas Christensen - i starten i samarbejde med Carl Høyer - at oparbejde en omfattende virksomhed her lige ved Snekkersten Station, hvorfra der også anlagdes et læssespor direkte ind til fabrikkens område.

Kapitalmangel truede dog snart fabrikkens fremtid, men en svensk slægtning til Andreas Christensen, skød penge i fabrikken. Men i 1913 nedbrændte hele virksomheden og hele lageret blev også flammernes bytte. Det førte til en betalingsstandsning i 1914 - men atter kom de svenske slægtninge Andreas Christensen til hjælp. I den forbindelse blev Carl Høyer købt ud af virksomheden. I 1918 var virksomheden atter blevet bygget op og beskæftigede nu 50 personer. Den var dermed en af de største indenfor branchen i Danmark.

Andreas Christensen forsøgte i 1935 at sælge virksomheden. Han ønskede at ophøre med at drive fabrikken p.g.a. alder, men ingen købere meldte sig. I stedet blev en del af fabrikken revet ned og på tomten opførtes i stedet en udlejningsejendom, kaldet "Bakkegaarden". I den resterende del af fabrikken indrettedes limfabrikken "Magnefic".

Litteratur

Kjeld Damgaard: Guldlistefabrikken i Snekkersten (Egebækken nr. 38, juni 2005)

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.