Sindshvile

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
Sindshvile fotograferet i marts 1973

Sindshvile er navnet på en af Nyrups oprindelige seks gårde. Gården flyttede efter landboreformerne i 1780'erne ud af selve landsbyen og placeredes centralt på de jorder, som gården nu havde fået tildelt. Gårdens navn var da Møllegaard, hvilket navn dog ikke umiddelbart kan forklares, da der ikke kendes hverken en vand- eller vindmølle i området. Senere kaldes gården for Sindshvile - og naboejendommen, Hellegaard, blev inddraget under ejendommen og nedlagt.

Gården har i tidens løb haft mange skiftende ejere, hvoraf flere dog ikke var landmænd, men havde anden baggrund eller uddannelse. Af disse kan nævnes departementschef L. C. Brinck-Seidelin, arkitektbrødrene Aarslev-Jensen samt varehusdirektør Bryde-Nielsen.

Hellegaards ejer, cand. theol. Jens Nimb Lassen, købte i 1837 tillige Sindshvile. Efter få år nedlagdes Hellegaard som selvstændig ejendom og de to gårdes jorder blev slået sammen. Dermed skabtes grundlaget for at også Sindshvile blev en proprietærgård. Nimb Lassen blev i øvrigt den første formand for Tikøb Sogneforstanderskab (Sogneråd) fra 1842. En omfattende brand i 1902 lagde flere af gårdens bygninger - herunder hovedbygningen - i ruiner. Den nuværende hovedbygning stammer således fra den tid. I 1902 opførte de daværende ejere af gården et teglværk - Sindshvile Teglværk - på jorderne tæt ved Nyrup-krydset. Gården blev drevet ved en forpagter som landbrug frem til 1964, da ejeren siden 1931, Olga Bryde-Nielsen, solgte gården med bygninger og jorder til Tikøb Kommune.

Kommunen indrettede senere gårdens bygninger til materielgård for Teknisk Forvaltning, medens hovedbygningen blev beboet af Olga Bryde-Nielsen indtil hendes død. Herefter stod bygningen tom indtil den i 1997 toges i brug af Rudolf Steiner Skolen i Nordsjælland som børnehave. På en del af jordene anlagdes i 1978 et køreteknisk anlæg og senere også en knallertbane.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.