Rolighedsmoserne

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Rolighedsmoserne vest for Espergærde udgør endnu i dag et stort mose- og engområde med enkelte mindre søer, og området fungerer i dag som rekreativt område for store dele af den omliggende bebyggelse. Moseområderne har navn efter udflyttergården "Rolighed", som frem til landsbyudskiftningen 1791 lå inde midt i Mørdrup landsby. Ved udskiftningen flyttedes gården ud på de marker, gården havde fået tildelt på grænsen mellem Mørdrup og Tibberup. Forud for landboreformerne var de uvejsomme moseområder kendt under navnet "Tage Mose" ellerv "Tam Mose", der udgjorde en del af det ældgamle skel mellem Mørdrup og Tibberup byers marker. Rolighedsmoserne gennemstrømmes og afvandes af Munkesøvandløbet. Moseområderne var i slutningen af 1700-tallet afgørende for placeringen af den nye Kongevej, der oprindelig var planlagt i et mere direkte forløb mod Helsingør, som ville have ført vejen gennem selve Mørdrup by. I så fald skulle vejen dog være anlagt direkte gennem Rolighedsmoserne/Tage Mose, og det blev vurderet som værende for risikabelt. I stedet valgtes det nuværende "knækkede" vejforløb over Nyrup, hvorved man undgik de "usikre" moseområder.

Moseområderne har tidligere været udnyttet til tørvegravning, græsning og høslæt, ligesom der har været gravet mergel på arealerne. Arealerne blev erhvervet af daværende Tikøb kommune i 1960'erne til byudviklingsformål. I dag er området udlagt til rekreative formål.

Helsingør Kommune, der har udarbejdet en plejeplan for områdets bevoksninger, har også udgivet en instruktiv folder om Rolighedsmoserne og moseområdernes plante-og dyreliv, bl.a. baseret på registreringer foretaget af den lokale afdeling af Natur og Ungdom.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.