Petersborg

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning


Ejendommen Petersborg er beliggende på Nordre Strandvej 3 A, imellem Nordre Strandvej og lokalbanen. Det er en af de herskabsboliger, som blev opført på det område, som tidligere var Marienlyst Slots arboret. Arboretet var i 1899 blevet købt af Anders Jensen, som var ejer af Marienlyst Kur- og Søbadehotel. Han lod de eksisterende ejendomme nedrive og fik i stedet i årene omkring 1. verdenskrig opført et antal herskabsvillaer på stedet. I 1916 fik han på adressen Nordre Strandvej 3 A opført "Den kroghske gård", som navnet var på den på det tidspunkt. Den blev opført i nyklassicistisk stil med Poul Holsøe som arkitekt.

Facaden af "Den Kroghske Gaard". Arkitekttegning 1916.


Byggeriet bestod af en øst-vestløbende længe i to etager, med indgang på nordsiden og på sydsiden em stor have. Fra forhallen i stueetagen førte en egetræstrappe op til første sal, hvor der var sove- og gæsteværelser. På den nordlige del af grunden, ud mod Opheliavej, blev der opført en chaufførbolig.

Beboerne

De første beboere kendes ikke, men i folketællingen fra 1925 står ejendommen som "Rekreationshjemmet Den Kroghske Gaard", og bestyrerinden er Wilhelmine Petersen. Anders Jensen var fortsat ejer. I 1939 blev ejendommen købt af ingeniør Dagmar Margrethe Jensen, og hun omdøbte den til "Herskabspensionatet Kroghske Gaard".

Nordfacaden af "Petersborg" november 2019. Foto: Bente Thomsen


Kort efter 2. verdenskrig blev ejendommen købt af søstrene Ingeborg og Anna Thomasen, og de drev den som "Pension Kroghske Gaard" indtil 1961. Da blev den købt af Zethy M. Mikkelsen, som var sygeplejerse. Hun havde siden 1953 drevet plejehjem, dels i Espergærde, dels i en ejendom på Strandstien 2 c syd for Helsingør, hvor rensningsanlægget senere blev opført. Ejendommen på Strandstien havde navnet Petersborg. Hun valgte i 1961 at skille sig af med begge de to steder for i stedet at købe Den Kroghske Gaard og overføre navnet Petersborg dertil. Plejehjemmet blev videreført under navnet "Hvile og Plejehjemmet Petersborg". Zethy Mikkelsen fortsatte driften frem til 1973, da hendes helbred satte en stopper for arbejdet med de plejekrævende beboere. Ejendommen blev købt af arkitekt Niels Basse, som udlejede den til Helsingør Kommune. Der var fortsat plejehjem på stedet. Kommunen købte ejendommen i 1980.

Petersborg. Sydfacaden november 2019. Foto: Bente Thomsen

I 1993 lukkede plejehjemmet, og kommunen omdannede bygningen til bolig for psykisk handicappede. Omkring 2015 blev det klart, at Petersborg ikke var tidssvarende som bolig for personer med plejebehov. I 2017 flyttede beboerne til et nybygget botilbud i Ålsgårde.

Planerne for Petersborg

Det stod på det tidspunkt klart, at Petersborg ikke med rimelighed kunne ombygges til plejehjem, og kommunen besluttede derfor at sælge ejendommen. Før et salg kunne finde sted, skulle der udarbejdet en lokalplan for området. I januar 2019 blev der sendt en lokalplan i høring, og den blev godkendt i april 2019. Der blev lagt stramme begrænsninger på den fremtidige anvendelse af grunden. Det samlede område blev udlagt til boligformål, herunder seniorboliger, men ikke plejehjem. Både hovedbygning og portnerbolig er bevaringsværdige og må ikke nedrives eller ændres uden kommunens tilladelse. Der blev udlagt to byggefelter ud mod Nordre Strandvej, men et kommende byggeri skal harmonere med det eksisterende byggeri. En række af de store træer på grunden skal bevares.

Facaden mod Ndr. Strandvej. Foto: Bente Thomsen.

I oktober 2019 blev Petersborg udbudt til salg med en indikationspris på 29,5 mio. kr. Ejendommen blev solgt i december 2019 til MT Højgaard for 26,6 millioner kr.

Litteratur

Helsingør Dagblad 22.1.2019, 19.2.2019, 30.4.2019, 22.10.2019.

Helsingør Kommune. Forslag til lokalplan 1.175. Boligbebyggelse på Petersborg, Ndr. Strandvej 3AB i Helsingør. 29. april 2019.

Johannes Henning Hansen: Herskabsboligerne paa Marienlyst. (Architekten 1919)

Lars Bjørn Madsen:Herskabsboligerne i Marienlysts gamle arboret. (Forening og Museum. 2017. Nr. 3)

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.