Peter Wilhelm Tegner

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

P. W. Tegner hed Peter Wilhelm til fornavn. Han var født i 1798 og døde i 1857. Hans faders hustru, Christiane Tegner, arvede Borupgaard efter hendes broder, brændevinsbrænder og brygger Johannes Christophersen i 1811. Da faderen, Isaach Tegner, døde i 1820 overtog Christiane Tegner atter gården. Hun solgte i 1829 så gården til stedsønnen P.W. Tegner, der på dette tidspunkt var premierløjtnant i marinen.

P. W. Tegner var ejer af Borupgaard og Paulinelyst

P.W. Tegner var i øvrigt gift med Johanne Christophersen, der var datter af den tidligere ejer af Borupgaard, Johannes Christophersen. Han var m.a.o. gift med sin stedmoders datter! Men ikke nok med det. Johanne Christophersen havde tidligere været gíft med P.W. Tegners afdøde bror. P.W. Tegner var således også gift med sin egen svigerinde!

P.W. Tegner blev i 1823 lærer i matematik og navigation på Søkadetakademiet og på det daværende kadetskib. Han skrev efterfølgende en lang række lærebøger og da hans lærer- og forfattervirksomhed efterhånden blev for omfattende, afhændede han Borupgaard. Ved krigens udbrug i 1848 fik Tegner ordre til at lede søtransportvæsenet. Hans reorganisering af dette, muliggjorde den danske hærs overførsel til Fredericia forud for slaget ved Fredericia i 1849.

Efter krigen trak han sig tilbage til Paulinelyst, hvor han helligede sig videnskabelige studier. I 1852 udnævntes han til kommandør i flåden. Hans personlige ven, kong Frederik den syvende besøgte ham ofte på Paulinelyst. Da Snekkersten Havn endnu ikke var bygget, gik kongen i land ved en vase i Skotterup - deraf fik den navnet Kongevasen.

Efter P.W. Tegners død, overtog familien Paulinelyst. Den sidste datter, Juliane, døde i 1924, hvorefter Paulinelyst blev solgt.

Litteratur

Kjeld Damgaard: P.W.Tegner i Snekkersten (Egebækken nr. 43, december 2007)

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.