Nygaard

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
Nygård og Nygård Skole

Nygaard er en gård og bebyggelse i Hornbæk sogn ved Esrumvej vest for Helsingør. Gården Nygaard, der har givet lokaliteten navn, er oprindelig en udflyttergård fra landsbyen Holmegaarde ved Hornbæk Sø, idet landsbyen havde sine overdrevsjorder liggende her.

Det vides ikke med sikkerhed, hvornår Holmegaarde er udskiftet, men det kan være allerede i 1784, om end det officielle årstal betragtes som 1790. På et kort fra 1788 er der på Nygaards sted anført betegnelsen »Nyerups Gaarden« men korttegneren har – i modsætning til Fuglefængerhuset lidt nordligere – ikke tegnet nogen bygninger. I hvert fald er Nygaard næppe meget yngre end 1790. Gården er en af de for Helsingør-området så typiske lystgårde, idet den første ejer var brygger og brændevinsbrænder Ole Pedersen Borup i Helsingør. I tiden omkring 1882 anføres gården som bestående af grundmur og med stråtage som i dag. Den havde ialt 76 tdr. Land, hvoraf de 70 var dyrkede marker og de resterende mose, have og gårdsplads. Til gården hørte også en smedie lidt sydøst for gården. Denne smedie lå i 1857 ved Rødegaardsvej, omtrent midt mellem Rødegaard og Esrumvej, men flyttede senere til Esrumvej umiddelbart sydøst for Nygaard, hvor bygningerne stadig eksisterer.

Nygaard opstod først som bysamfund i 1940’erne, efter at Nygaard Skole i 1939 blev opført som afløser for de nedlagte skoler i Gurre og Holmene i forbindelse med centralisering af Tikøb sogns skolevæsen. Nygaards huse er således næsten alle opført i 1930-50’erne langs indfaldsvejene Esrumvej og Hellebækvej.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.