Nordskov Mølle

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
Nordskov Mølle fotograferet i 1908 medens den endnu var i drift
Nordskov Mølle 5/8 1976. Foto:Anne-Sofie Rubæk
På et kort over egnen fra 1824 ses en mølle på eller nær ved Odinshøj. Om det er en forgænger til Nordskov Mølle vides ikke med sikkerhed, men noget taler herfor. Den kan muligvis have været opført for grev Schimmelmann, der ejede Nordskovgaard (en udflyttet gård fra Stenstrup Landsby) fra 1802-1814.

Den grundmurede, hvidkalkede Nordskov Mølle er en hollandsk mølle bygget i 1829 på Stenstrup Overdrev og stadig bevaret, om end vingerne og al inventar forlængst er forsvundet. Nordskov Mølle blev bygget af ejeren af Nordskovgaard, Anders Larsen, der havde købt ejendommen af grev Schimmelmann i 1814. Møllen og gården havde samme ejere helt frem til 1935, men møllen blev dog i lange perioder drevet af mølleforpagtere. Allerede i 1918/19 indstilledes det meste af driften - herefter var den kun i gang i korte perioder. Det var Poul E. Kabell, der i 1935 lod fjerne stort set al inventaret fra møllen. Siden blev vingerne fjernet, og siden er møllen stort set kun forfaldet.

Nordskov Mølle oktober 2016 - nu synlig og flot. Foto: Carsten Birket Andersen

I 1977 blev møllehatten dog fornyet, men møllen forfaldt efterhånden og flere redningsforsøg gennem årene mislykkedes.

Boligselskabet Boliggården ejer i dag Nordskov Mølle, og i marts 2016 blev en støtteforening - Nordskov Mølles Venner - etableret. Foreningen er i gang med at redde og istandsætte møllen. Og nu fremstår møllen kridhvid og nykalket.

Litteratur

Lis Møller Hundebøll: Nordskov Mølle fortæller, 1987

Kjeld Damgaard: Vindmøllerne i Tikøb Kommune (Helsingør Kommunes Museers Årbog 2006)

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.