Munkhøjgaard

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
Munkhøjgaard set fra Borsholm Gade omkring 1920.

Munkhøjgaard hedder egentlig kun Højgaard - opkaldt efter en eller flere af de gravhøje, der fandtes på gårdens jorder. Gårdens ejere havde imidlertid i slægten familiemedlemmer, der også boede på en Højgaard - og det forekom dem det naturligt at omdøbe gården i Borsholm til Munkhøjgaard - opkaldt efter en bestemt høj på gårdens jord.

Gårdens historie kan følges langt tilbage i tiden. Gården har utvivlsomt eksisteret medens Esrum Kloster var ejer af Borsholm, men den første kendte fæster var Anne Olufs, der nævnes i 1582. Hun var antagelig enke efter en Oluf, som vi dog intet kender til. I 1588 nævnes Laurids Saxen, i 1610 Laurids Sigvardsen - kan det være den samme? Han ophørte med sit fæste i 1632 og ny fæster blev Søren Andersen, der i al fald fæster frem til 1656. Herefter er der lidt usikkerhed - men måske har gården ligget øde i en periode som følge af svenskekrigene. Fra 1672 kendes Bonde Petersen. Han døde i 1698 og en enke kunne dengang sjældent drive en gård videre uden en mand. Så kort efter giftede hun sig med Lars Nielsen.

Det er Lars Nielsens slægt, som stadig i dag (2010) driver gården. I 1873 overtog Otto Peter Mathiasen driften, i 1916 hans søn Otto Mathiasen, der atter afløstes af Vagn Mathiasen, fra hvem den nuværende ejer Otto Mathiasen overtog gården. Munkhøjgaard er dermed en af de ældste slægtsgårde i området. Munkhøjgård er byens ældste gård, oprindeligt opført som 4-længet anlæg i 1777. Ifølge Vagn Mathiasen, hvis familie har boet på gården i generationer var gården oprindeligt opført, dels med lerstampede vægge og dels med mursten med ler som mørtel. Vagn Mathiasen skriver i sin beretning at stuehuset er det samme men at hver generation har foretaget forbedringer og moderniseringer. Dette ses tydeligt idet de lerklinede vægge er udskiftet og at væggene er rettet op og grundmurede. Ifølge Store Danske Gårde er hovedbygningen gennemgribende renoveret i perioden 1948-1960. Vagn Mathisen skriver endvidere at de øvrige bygninger er ombygget i perioden 1924-1944. Alle bygningerne er i dag med eternittag. Der er i dag kun bevaret nogle få stumper af de oprindelige vægge og en del af den oprindelige brolægning på den indre gårdsplads. Udviklingen på Munkhøjgård fortsætter og det må forventes at den stålpladehal, der for nylig er givet tilladelse til bliver opført. Stålpladehalen, der skal ligge foran gården ud mod Borsholmvej er 7m høj og på 558m2.

Litteratur

Vagn Mathiasen: Borsholm og Munkhøjgaard gennem tiderne (Helsingør Kommunes Museers Årbog, 1997).

Store Danske Gårde, E. Bülow. Sagsakter på Teknisk Forvaltning. J.B.C. La Cour, Danske Gårde Frederiksborg Amt.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.