Moskeen i Helsingør

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning


Moskéen i Helsingør er beliggende på Egevænget 7, lige over for Sthens Kirke.

DIKEV-fonden “Islamisk Kultur- og Undervisningscenter i Danmark”, som er hjemmehørende i Hvidovre, købte den 2418 m2 store grund i 2002 af Helsingør Kommune blandt andet ved hjælp af indsamlinger blandt de lokale muslimer i Helsingør. På grunden blev der i 2009 opført et Kulturhus med et areal på 620 m2. Kulturhuset består af et stort bedelokale / moské på første sal med en tilhørende kuppel og en ungdoms- og kulturforening i stueetagen. DIKEV-fonden lejer bygningen ud til både moskéen og foreningen.

Før Kulturhusbygningens eksistens i 1980-90’erne foregik de religiøse og sociale aktiviteter først i et kælderrum, derefter i et parcelhus bag Shelltanken ved Kongevejen og senere ved Hotel Las Vegas (nu lægehotellet) ved Cinema Center området. Men ingen af disse lejemål var egnet til moské og foreningsbrug. Der var begrænset plads, og derfor var der et stort behov for større og flere lokaler, så muslimer kunne udføre deres daglige bønner og fredagsbønner i egnede bedelokaler og samtidig arrangere sociale aktiviteter for deres børn og unge i moderne foreningslokaler.

Moskeen i Helsingør set udefra. Foto: Moskeen i Helsingør


Bygningens indretning

Kuplen på bygningen symboliserer moskéen, hvor der er indrettet et stort bedelokale på første sal med plads til omkring 300 bedende mænd. Kvindernes bedelokale i stueetagen er noget mindre, da fredagsbønnen ikke er obligatorisk for dem, og derfor er der ikke nær så mange kvinder, der bruger bedelokalet som mænd. Mænd og kvinder udfører deres bønner adskilt i hver deres bedelokaler.

Bedelokalerne er nyrenoverede og indrettet for nyligt i 2021 med nye bedetæpper og lysekrone m.m., for at gæsterne føler sig mere hjemme og kan fordybe sig, mens de udfører deres bønner.


Bederummet i moskeen i Helsingør. Foto: Moskeen i Helsingør.

Fredagsbøn og andre aktiviteter

I moskéen afholdes fredagsbøn hver fredag året rundt ca. kl. 12-13 om vinteren og ca. kl.13-14 om sommeren. Udover fredagsbønnen afholdes der islamisk undervisning, koranundervisning, programmer ved islamiske helligdage, legestue, børneklub, årlig Eid-fest for børn og familier, ramadanmiddage, begravelsesbøn ved bortgang m.m. Vielser har det endnu ikke været normalt at holde.

Fredagsprædikenen foregår på forskellige sprog skiftevis for at tilgodese de bedende, som har forskellig etnisk baggrund, såsom tyrkisk, arabisk, pakistansk, dansk, afrikansk eller engelsk. Danskversionen af imamens prædiken bliver også delt på moskéens Facebook-side hver fredag. Der er til moskéen tilknyttet en uddannet imam, som varetager de religiøse anliggender.

Besøg af skoleklasser og åbent hus

Moskéen får tit besøg af skoleklasser fra forskellige folkeskoler og gymnasier i forbindelse med deres religionsundervisning. Eleverne overværer nogle gange fredagsbønnen og får stillet spørgsmål til imamen eller til de ansvarlige fra moskéen.

Der afholdes åbent hus i moskéen hvert år i starten af oktober måned som annonceres på moskéens Facebook-side “Helsingør Islamisk Menighed” i god tid. Her bydes der på kaffe, kage og rundvisning i moskéen for interesserede.

Tidstavle i bederummet. 2023. Foto: Bente Thomsen.

Medlemskab og tilknytning

Medlemmer af menigheden betaler kontingent hver måned for at dække moskéens udgifter. Menigheden består fortrinsvis af personer med tyrkisk, arabisk og pakistansk baggrund, men alle muslimer bruger moskéen, uanset om man er medlem eller ej, for moskéen er åben for alle og ingen kan nægtes adgang til den.

Moskéen er tilknyttet Dansk Islamisk Trossamfund (DIT), der er en landsdækkende organisation, som varetager danske muslimers interesser. DIT og dermed Helsingør Islamisk Menighed er godkendt som trossamfund af Kirkeministeriet.

Kulturforening

I samme bygning som moskéen ligger Helsingør Ungdoms- og Kulturforening, som er en registreret frivillig forening, hvor forskellige sociale, sportslige og kulturelle aktiviteter foregår. Moskéen og foreningen er to separate institutioner og har omkring 250 medlemmer tilsammen. Der formodes at være ca. 2500 muslimer bosat i Helsingør Kommune.

Kuplen set indefra. Foto: Moskeen i Helsingør


Litteratur

Helsingør Dagblad 13.9.2022. Interview med Mesut Harman, formand for moskeen i Helsingør.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.