Mørdrup Kirke

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
Mørdrup Kirke set fra Cirkuspladsen ca. 2000

Tanken om at bygge en Mørdrup Kirke blev aktuel i midten af 1960'erne, da befolkningstallet i Mørdrup-Tibberup området for alvor begyndte at vokse. Den hidtidige kirke, Egebæksvang Kirke havde da kun én præst, Johannes Fibiger, og hans arbejdsbyrde var allerede for stor. Den befolkningsmæssige tyngde kom nu også til at ligge vest for Kystbanen både i Espergærde og i Snekkersten (Borupgaard-området), og drøftelserne endte da med at der ikke blot skulle bygges én ny kirke med to. Altså en i Mørdrup og en i nærheden af Borupgaard-området (det blev den senere Sthens Kirke).

I 1968 gav Tikøb Sogneråd så endelig tilladelse til at menighedsrådet kunne købe grunden på hjørnet af Nørremarken og Vestermarken. Centerets hovedarkitekt Per Christiansen tilbød - i samarbejde med arkitekt Carl Svendsen - at tegne den nye kirke. Et udvalg bestående af Per Christiansen, menighedsrådets formand Gerda Davidsen og pastor Hans Christian Dela studerede moderne kirkebygninger og et skitseforslag blev fremsendt til Kirkeministeriet i maj 1970.

Dronning Margrethe foran Arne L. Hansens altertavle i Mørdrup Kirke, 1986

Men det var ikke alle Espergærde-borgere, der syntes at det var en god idé at bygge en ny kirke. Der blev arrangeret underskriftsindsamlinger mod byggeriet, som initiativtagerne mente var unødvendigt i en moderne verden.

Per Christiansen og Carl Svendsens projekt blev imidlertid godkendt og byggeriet af første etape kunne begynde. Denne første etape stod klar til indvielse i 1976 og rummede kun en mindre del af den endelige kirke. Anden etape med kirkeskibet (selve kirkerummet) og tårnet stod færdig til indvielse i 1984. Som konsulenter ved byggeriet tiltrådte desuden Hakon Stephensen og Hans J. Wegner. Kirkens altertavle er udført af den lokale kunstner Arne L. Hansen. Som kirkeskib er ophængt en model af en Snekkersten-jolle, udført af bådebygger Bjørn Andersen.

Den første sognepræst i Mørdrup Sogn var Per Lyk-Jensen - han aftrådte i 2005 og afløstes af Anne Mia Lykner. Fra 1977 til 1980 var den residerende kapellan Hans Jørgen Boyen-Rasmussen. Han afløstes da af sognepræst Claus H. Pontoppidan, der endnu er i embedet.

Litteratur

Hans Chr. Dela: Begyndelsen til Mørdrup kirke 1966-71 (Egebækken nr 31, december 2001)

Holger Dahl: Arkitekten og skitseprojektet (Egebækken nr 31, december 2001)

Kenn Andersen: Kirken i Den hvide By fylder 25 år (Helsingør Dagblad, 5/12 2009)

Eksternt link

Mørdrup Kirke

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.