Kristian Kongstad

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
Bogtrykker Kristian Kongstad kalligraferer grundloven i 1915

Maleren, tegneren og bogtilrettelæggeren Kristian Kongstad, som er kendt som virksom bogtrykker i begyndelsen af 1900-tallet betegnede fra 1912 til 1914 et mindre antal bøger som trykte i Helsingør efter at have virket som bogtrykker i Fredensborg fra 1903. Hans bogtryk er gennemgående alle kendt som arbejder trykte på særligt papir, med udvalgte skrifter, i nummererede udgaver og ofte udstyrede med trykte vignetter eller illustrationer tegnede af ham selv.


Kongstads første bog trykt i Helsingør

Som den første bog fra Helsingør kom Aage Lind: "Vers", i 210 nummererede eksemplarer og året efter kom så "Løjerlige gamle Huse i Helsingør" hvor Kongstad selv havde bidraget med illustrationerne. Et andet mindre kendt bogværk er imidlertid "Danmarks Riges Grundlov 1915".

Danmarks Riges Grundlov 1915. I privateje

Historien her er følgende: Kongstad var som maler og bogkunstner blevet opfordret til at kalligrafere et eksemplar på pergament af den den 5. juni 1915 vedtagne ændrede udgave af den oprindelige grundlovstekst. Til at udføre opgaven blev han sammen med en ung tegner, Poul Sæby anvist kapitelsalen i Sct. Mariæ Kloster ved Sct. Mariæ Kirke. Det færdige resultat opbevares i dag i Rigsarkivet medens en fotografisk kopi fremvises i et sølvskrin på Christiansborg. Sikkert for egen regning udførte Kongstad så også en trykt udgave med alle underskrifter i faksimileret gengivelse og i rødt papirbind med rigsvåbnet i guldtryk udført af Anker Kyster.


Et andet værk, som er knyttet til Kristian Kongstads Helsingør periode, er et luksustryk

Tilrettelagt men ikke trykt af Kongstad

af St.St. Blichers "Trækfuglene" udgivet i Helsingør af Den Danske Radeerforening i 1914. Et par år tidligere havde radeerforeningen bestilt en udgave af Blichers værk med fugleillustrationer udførte i træsnit af den kendte fuglemaler Johannes Larsen og med Kongstad som tilrettelægger og bogtrykker. Begge udførte et meget stort arbejde med alt det indledende arbejde,Johannes Larsen måtte endda lade sig undervise i skæring af træsnit, men i 1913 da bogen skulle trykkes, så Kristian Kongstad sig nødsaget til at sælge sit trykkeri til Helsingørbogtrykkeren Povl Eilersen, som herefter trykte bogen. Imidlertid havde radeerforeningen i betragtning af det store forarbejde,der var gjort af Kongstad, henstillet til Eilertsen at bogen alligevel udkom med angivelse af Kristian Kongstad som bogtrykker.

Biografi

Maleren Kongstad var født Johan Kristian Kongstad Rasmussen som søn af brændevinsbrænder Hans Peter Rasmussen boende på Christianshavn i Mikkel Vibes Gaard. Efter endt skolegang i Efterslægtselskabets skole kom han i malerlære, hvor han blev udlært i 1886. Uddannet som kunstmaler fra 1884 ved de frie malerskoler. Fra 1903-1921 virkede han som bogtrykker i Fredensborg, Helsingør og Hillerød. Efter at have trykt den sidste bog: Alfred E. Nielsen, Slangerup, var Kongstad beskæftiget hovedsagelig med illustration og tilrettelæggelse af bøger,de sidste år hovedsagelig for Gyldendals Forlag. For at være nærmere ved København og Gyldendal flyttede han i 1926 til Holte, hvor han den 23. juni døde af hjertestop. Efter bisættelse i Skt. Petri Kirke, blev hans rester i 1938 overført til familiegravstedet på Helsingør Kirkegård..

Litteraturhenvisninger

Anders Uhrskov: Kristian Kongstad, 1930.

Jan Eskildsen: Boghåndværkeren og kunstneren Kristian Kongstad. 1996.

Links

Gravsted.dk

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.