Knud Klem

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning


Museumsdirektør Knud Klem (1901-1988) var fra omkring 1930 og frem til sin død en fremtrædende person i Helsingørs kulturhistoriske liv.

Ham blev cand.mag. i historie i 1926 og arbejdede efterfølgende først på Nationalmuseet, derefter på Københavns Bymuseum. I 1928 blev han ansat som assistent på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg og avancerede til museumsinspektør i 1929. I 1937 blev han museumsdirektør, hvilken stilling han beklædte frem til 1971.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg blev grundlagt i 1914 og åbnede for publikum i 1915 i lokaler i Kronborgs nordfløj. I 1928 var det stadig et museum med meget beskedne økonomiske rammer og forhold. Knud Klems opgave blev således at opbygge museet, både dets samlinger og hele det videnskabelige museumsapparat bestående af bibliotek, arkiv, studiesamlinger og publikationsvirksomhed. En af de betydningsfulde indsatser var grundlæggelsen af “Handels- og Søfartsmuseets venner” i 1940, som stadig eksisterer, fra 2013 dog under navnet “Museet for Søfarts Venneselskab”. I Klems direktørtitel blev også grundlagt en tradition for udgivelse af et årligt søhistorisk skrift. Også denne tradition videreføres af Handels- og Søfartsmuseets efterfølger, Museet for Søfart, som i 2013 åbnede i en tidligere dok på Helsingør Havn. Han tog også initiativer til samarbejde mellem danske museer og mellem de nordiske maritime museer.

Foto fra afsløring af et maleri af Knud Klem i 1971. Til venstre museets formand J. Worm, i midten Knud Klem og til højre kunstneren Gunner Ditlevsen. Foto: Museet for Søfart.

Forfattervirksomhed

Knud Klem var en overmåde flittig skribent. Han skrev jævnligt ikke kun i museets egen årbog, men også i andre årbøger såsom Frederiksborg Amts Historiske Samfunds årbog. Men der blev også tid til videnskabelige bøger om maritime emner. I 1941 udgav han “De danskes vej. Rids af dansk søhistorie”. Hans hovedværk “Skibsbyggeriet i Danmark og hertugdommerne i 1700-tallet: Om skibsbygning og handelskompagnier i den florissante periode” bd. I-II udkom i 1985-86.

Andre lokale aktiviteter

Udover sit virke på Kronborg engagerede Knud Klem sig også for lokale forhold. Helsingør Bymuseum var i 1930-erne endnu nyetableret og drevet af frivillige. Knud Klem påtog sig i 1939 også at være leder af Bymuseet, hvilket han fortsatte med til 1973, men han var derefter fortsat tilknyttet museet som tilsynsførende. Han var formand for Frederiksborg Amts Historiske Samfund fra 1938 til 1968.

De kulturhistoriske aktiviteter blev suppleret med en aktiv deltagelse i lokalpolitik. Klem var medlem af Helsingør Byråd for Det radikale Venstre fra 1933-54 og rådmand 1933-54 og 1959-54.

Foto fra reception I 1976. Til venstre Christian Nielsen, til højre Knud Klem. Foto: Museet for Søfart.

Eftermæle

Efter hans død i 1988 skrev den daværende museumsdirektør Hans Jeppesen en nekrolog, som viste, hvor højt værdsat Knud Klem var. Den sluttede med følgende udsagn: “I diskussioner kunne Knud Klem blive både utålmodig og ilter, men lod man sig ikke skræmme, fremstod et varmt menneske med troskab over for sine idealer og en altomfattende interesse for både mennesker og emner, der stod hans hjerte nær”.

Litteratur

Knud Klem: Skibsbyggeriet i Danmark og hertugdømmerne i 1700-årene. 1985-86.

Hans Jeppesen: Knud Klem. Årbog for Handels- og Søfartsmuseet 1988.

Lex.dk. Artikel om Knud Klem.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.