Kai Brammers Boghandel

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
Kai Brammers Boghandel i Stengade 10. Foto fra 1934

Gyldendal-forhandler

Kai Brammer etablerede en boghandlerforretning i Stengade 10, som åbnede d. 25.april 1923. Nærmere betegnet var det en ”Bog-Papir-& Musikhandel” ved Kai Brammer. Kai Brammer blev forhandler af bøger fra forlaget Gyldendal. Det vil sige, at man modtog bøgerne fra Gyldendal og at man ikke var berettiget til rabat hos de forskellige forlag. Mange af dem blev dog senere berettigede til denne rabat, og Kai Brammer blev samhandelsberettiget d. 01.08.1942. Gyldendal-forhandlerne var oftest ikke faguddannede boghandlere, og det gav i dette tilfælde Kai Brammer en mulighed, som man kan læse i afsnittet om Kai Brammer. Gyldendals salgsnet blev oprettet for at få flere udsalgssteder til forlagets bøger i en tid hvor Forlæggerforeningen ikke ønskede at udvide antallet af boghandlere.

Sortimentsboghandel

Forretningen drev Kai Brammer som sortimentsboghandel. Det vil sige en boghandel med en varieret sammensætning af varer, som i dette tilfælde var handel med bøger-, papir-, musik- og fotovarer. Et par bogudgivelser blev det også til: Laurits Pedersen: “Elsinore- A Guide and a Historical Account”, og Frederik Weilbach: “Kronborg Castle - A Guide and a Historical Account”. I Kai Brammers boghandel på Stengade 10 kunne man købe eller bestille alle lærebøger til byens skoler. Det var den første af byens boghandlere, som skolernes elever i begyndelsen af skoleåret søgte, når ”jagten på skoleskemaer og linealer startede, det gjaldt om at få den største samling i klassen”, som det fremgår af artiklen om Stengade 10 i Helsingør Leksikon.

Kai Brammer

Kai Brammer blev født i Helsingør d. 20.04.1892. Han var søn af købmand Albert Theodor Brammer (1854-1933), som var gift med Alfrida Charlotte Ludvig (f. 1864). Faderen drev en købmandshandel på adressen Stengade 14. Sønnen Kai Brammer blev student fra Helsingør højere Almenskole i 1910, blev cand. phil. i 1911 og studerede herefter sprog og historie ved Københavns Universitet. En øjensvaghed fik en afgørende indflydelse på hans liv. Han måtte affinde sig med en anden løbebane end oprindelig tænkt. I perioder måtte han holde pause fra sine studier for til sidst at til at være tvunget til at opgive disse helt. Situationen var af en sådan karakter, at et par års fuldstændig hvile for øjnene var nødvendig. Efter en ansættelse i Københavns Magistrat, valgte Kai Brammer at etablere sig som Gyldendal-forhandler i Helsingør d. 25.04.1923. Det var, som oven for nævnt, en mulighed for folk, der ikke var uddannede boghandlere. Kai Brammer ægtede Marie Nielsen (f. 1895) i 1930, datter af stabssergent Martin Nielsen (1863-1935) og Pouline Jørgensen (f.1873).

Ny indehaver og butiksophør

Kai Brammer drev sin boghandel indtil 01.11.1962 efter at have rundet de 70 år. Boghandelen blev overtaget af Orla N.H. Petersen (f.1927) d. 01.11.1962, som drev den i knap ni år. Boghandelen ophørte d. 15.10.1971.

Slægten Brammer og Helsingør

”Brammers Gaard” lå i Stengade 14. Ejendommen blev overtaget af Knud Waldemar (1829-1915) og dennes bror Joachim Carsten Brammer (f. 1838) på et tidspunkt efter 1867, og i 1873 var der oprettet en købmandsforretning i en del af forhuset. Knud Waldemar Brammer drev også Skotterup Købmandshandel fra 1879-1892. Joachim Carsten Brammer skal have været initiativtager til byggeriet af rækkehusene i Gartnergade, opført fra 1884-1885. Kai Brammers far, Albert Theodor, havde ”Kolonial-, Material-, Delikatesseforretning her en årrække efter sine oven for nævnte farbrødre. Forretningen blev overtaget af Ove Brammer (f. 1894) i 1920, søn af A.T. og bror til Kai Brammer. Medlemmer af slægten Brammer er også knyttet til ”Cathrine Møllegaard” i Stengade 1: Knud Waldemar (nævnt oven for) og Fredrik Christian Brammer (1836-1900), begge Albert Theodors farbrødre. Frederik Christian Brammer var uddannet som boghandler. Han begyndte som volontør hos August Peter Ludvig Schnipp i Helsingør 1860-64. Han etablerede en boghandel i Holbæk i 1864 og overtog i 1870 Christian Bertelsens Boghandel i samme by.

Eksternt link

Kai Brammer

Litteratur

Kenno Pedersen: Helsingørs gader og stræder i mands minde - Stengade. Nordisk Forlag for videnskab og teknik. Helsingør, 2002.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.