Helsingør Postkontor

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Helsingørs første posthus

Helsingør fik tidligt et posthus, da byen var en af det danske riges største og mest betydningsfulde byer. Allerede den 1. januar 1625 fik Helsingør sin første postekspedition. Det vil sige, at den blev ledet af en postekspedient, men i øvrigt havde alle forretninger. Omkring 1652 ændredes posthusets status til et postkontor med en postmester som leder.

Lidt omkring begreberne: Et posthus er en fællesbetegnelse for postkontor, postekspedition og brevsamlingssted. Et postkontor har en postmester som øverste ansvarlig embedsmand.

Tidlige adresser

Helsingør Postkontor har haft flere forskellige adresser. I 1600-tallet skiftede postkontorets placering, når der kom en ny postmester, men i det meste af 1700-tallet lå postkontoret i Brostræde. I 1788 flyttede det til hjørnet af Stengade og Bjergegade. I en periode indtil d. 07. august 1867 lå postkontoret i Stengade nr. 39 (tidligere Møllers Conditori), ledet af postmester og kancelliråd, senere justitsråd, senere etatsråd Mazar de la Garde (registreret som ejer af ejendommen 1847-1967 ifølge vejviser). Der var da ønske om at få postkontoret flyttet til Nordbanens endestation, men da den i datidens øjne lå uden for byen, opgav man dette. I stedet indrettedes postkontoret i 1867 i den østlige ende af Strandgade, i "enkefru Norries Gaard" i nr. 86, som ikke findes mere. Det var den første ejendom i rækken fra Strandgade 86-94, som blev revet ned i løbet af 1939-1940 efter en voldsom brand i 1938 i Jernbanehotellet, som på det tidspunkt hed "Hotel Prins Hamlet".

Eneste posthus

Helsingør Posthus på Jernbanevej

Postkontoret i Helsingør var det eneste posthus i Helsingør og Tikøb Kommune indtil 1864. Nærmeste andet posthus var Fredensborgs fra 1734. Det betød, at det meste post til området skulle adresseres "pr. Helsingør" - dog for det østligste område: "pr. Fredensborg". I selve Helsingør by begyndte postvæsenet i 1861 at omdele ankommende breve (lokalbreve) til selve byens beboere. Folk på landet måtte vente op til 15 år, før den service blev en selvfølge for alle.

Postkontoret flyttede atter d. 04. juni 1896, denne gang til den nuværende Helsingør Station, nr. 7 på Jernbanevej, hvor det havde til huse i mere end 107½ år. Posthuset, som ses på billedet, er tegnet af arkitekt Niels Peter Christian Holsøe i nygotisk stil. Bygningen blev fredet i 1990.

Små enheder

Siden 1950'erne har der været oprettet postindleveringssteder flere steder i Helsingør: Kongevejen, Blichersvej, Lappen, Gefionsvej ved Gefioncentret, Ryesvej samt i Vapnagaardcentret i boligområdet Vapnagaard. Disse er efterhånden blevet nedlagt i takt med postvæsenets store ændringer, som er omtalt neden for. I denne artikel er omtales kun selve Helsingør og Prøvestenscentret, ikke Helsingør Kommunes yderområder.

Moderne postcenter

I 1979 blev et posthus etableret i nr. 4 på Prøvestensvej i det nyåbnede Prøvestensenter, som var tænkt som aflastningscenter for byen Helsingør. Et distributionscenter blev etableret på samme adresse, og her samledes efterhånden al postomdeling i Helsingør, som det fremgår neden for.

Nye tider

I 1995 blev ”Lov om Post Danmark” vedtaget, og postvæsenet blev et statsligt aktieselskab med staten som eneejer. I år 2000 blev strukturen gennemgribende ændret med henblik på at omdanne Post Danmark til en privat virksomhed. Flere administrative og organisatoriske ændringer fulgte.

Store ændringer

Siden omdannelsen i 1995 til Post Danmark har organisationen undergået store administrative, organisatoriske og strukturelle forandringer i flere ombæringer. Et synligt vidnesbyrd er, at små og efterhånden også større posthuse er blevet nedlagt og at de nuværende postekspeditionssteder er indrettet i hjørner af supermarkeder eller lignende. Den proces er som i landet også foregået i Helsingør kommunes yderområder. I tidens løb havde man forsøgt sig med et meget bredere salgskoncept i posthusene, men dette till trods var det vanskeligt at opretholde en rimelig indtjening.

Internettets indtog

Siden internettet kom fra lidt over midten af 1990’erne, er behovet for posthuse blevet mindre. Folk kunne selv betale deres regninger, og det påvirkede giroindbetalingerne i nedadgående retning. Brevforsendelser er blevet sjældnere og sjældnere, og mails via internettet har taget over. Til gengæld er pakkelevetrancen steget betragteligt, fordi folk bestiller varer over internettet.

Posthuse flytter - posthuse nedlægges

I Helsingør førte ændringer til, at det største posthus i Helsingør på Jernbanevej 7 ved Helsingør Station blev nedlagt d. 26. januar 2004. På et tidspunkt blev postomdelingen blev flyttet til Prøvestenscentret, så bygningen rummede kun et posthus i stueetagen, da det blev sat til salg. Et posthus åbnede samme dag i 15 i Stjernegade på hjørnet af Skt. Olai Gade. Samtidig blev posthuset i Gefioncentret, Gefionsvej 45, samt et istributionscenter i 15 på Fenrisvej i tilknytning hertil lukket, og dette blev flyttet til Prøvestenscentret.

Tre posthuse blev vurderet til at være tilstrækkeligt i Helsingør. I Helsingørs nordlige ende lå ”Lappen Postbutik”, Lappen 4, og det var meningen, at den skulle fortsætte. Den hidtidige indehaver af Spar Købmanden, hvortil postbutikken var knyttet, ophørte og solgte sin købmandsbutik. Postbutikken ophørte hermed også og havde sin sidste åbningsdag d. 21. december 2007.

Herefter er der to posthuse, et i Stjernegade 15 og et i Prøvestenscentret.

Postbutikker

Posthuset i Stjernegade 15 blev lukket d. 11. marts 2009 og samtidig erstattet med en postbutik, indrettet i Kvickly i Stjernegade 25. Posthuset i Prøvestenscentret lukkede med udgangen af februar måned 2012 og flyttede som postbutik pr. 21. marts. 2012 ind i Kvickly i Prøvestenscentret, nr. 5 på Birkedalsvej.

Tilbage er en postbutik i Kvickly i Stjernegade og en postbutik i Kvickly i Prøvestenscentret, hvor også distributionscentret ligger. Begge postbutikker optræder i adresseregistre under betegnelsen posthuse.

PostNord AB

En sammenlægning af det danske Post Danmark og det svenske Posten AB PostNord AB blev etableret d. 24, juni 2009 og omdannet til PostNord AB.

PostNord Danmark

Post Danmark iværksatte i 2016 en kampagne omkring varemærket PostNord 20. Resultaterne heraf er bl.a., at virksomhedens navn blev PostNord Danmark, men PostNords selskab i Danmark hedder dog officielt stadig Post Danmark A/S. For at signalere, at det danske postvæsen er en del af det nordiske, vil den karakteristiske ”nordiske” blå farve fra det svenske Post AB benyttes af hele PostNord koncernen, også i Danmark. Undtaget er det røde logo med posthornet og de ikoniske røde postkasse, som der til gengæld er blevet betragteligt færre af. Den blå farve vil blive mere og mere fremtrædende i takt med, at de gule postbiler skiftes ud, det samme med el cyklerne. Uniformerne vil også over tid blive blå.

Indhold i artikel generelt

Oplysninger om dele af indholdet i denne artikel er dels hentet fra opslag på internet med få oplysninger og dels fremskaffet ved kontakt til PostNord Danmark.

Eksterne links

Posthistorie for Tikøb Kommune - med strejf i Helsingør. Af Kjeld Damgaard

PostNord Danmark

Litteratur

Børge Lundh: The Postal History of Helsingør 1740-1864. 1985

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.