Helsingør Leksikon:Anvendelsesvilkår

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Helsingør Leksikon tilslutter sig reglen fra det danske wikipedia leksikon som siger: "En ting er strengt forbudt på Wikipedia: Kopier aldrig tekst fra andre websider og ophavsretsbeskyttede værker uden at have fået tilladelse fra den der har ophavsretten."

Reglerne om ophavsret findes i ophavsretsloven. I § 1 stk. 1 og 2 står: "Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde. Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker".

Ophavsretten varer indtil 70 år efter ophavsmandens død. Fotografier er dog kun beskyttede 50 år efter at de er taget, med mindre de betragtes som et "fotografisk værk" - så er ophavsretten 70 år. Læs mere om fotografier og ophavsret Politik for brug af billeder

I ophavsretslovens §22 tales om muligheden for at anvende rettighedshaveres værker uden at skulle spørge først. Der står: "Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet." I praksis betyder det i Helsingør Leksikon at: Rettighedshaverens navn og hvor citatet er taget fra (kilden) skal angives i forbindelse med citatet, og at omfanget af citatet skal være betinget af formålet.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.