Gurre Vang

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Gurre Vang

Ved oprettelsen af Kronborg Rytterdistrikt i 1715 blev Gurre Vang udlagt til "Koeniglich Heu Wang und Koppel" til "Gresning for Kongens Foeder" og ryttergardens heste samt forsyning af Kronborg Ladegaard med hø frem til året 1774. Gurre Vang afgives til forstvæsenet i 1811. Gurre Sø forbliver under Kronen indtil den henlægges under Gurre skovdistrikt 1. april 1961. Gurre Vangs hegn bliver i 1805 erstattet af stengærder. En del af det nyindvundne skovareal, der opstår senere på grund af vandstandssænkninger i Gurre Sø sælger Kronen il 1809 til ejeren siden 1805 af Marianelund, kammerjunker Frederik A. van der Maase.

Fortidsminder

Der findes ingen deciderede oldtidsminder i Gurre Vang, men de mange navne, der findes på kort vidner om områdets historie.

Navne

Kong Valdemars Vold, Kong Valdemars Vej, Valdemars Port, Valdemars Hestehave og Valdemarslund henviser til Valdemarernes tid. Hestehavehus, Heste Bøget, Rumpevang, Rumpeport og Lerhus Sletten efter Vangemandens bolig Lerhuset, der lå umiddelbart vest for Marianelund, minder om tiden som stutterivang. Teglovnskrog og Teglovnsmose ca. 400 m nord for Valdemarslund minder om den gamle teglovn, formentlig samtidig med Gurre Slot. Den blev udgravet og opmålt af. Stengærdet fra 1805 er velbevaret.

Browns Led

Et gab i hegnet, er opkaldt efter købmand og engelsk konsul i Helsingør Edvard Brown, der ejede Gurrehus fra 1828 til 1837, muligvis også efter tidligere guvernør i Trankebar David Brown, der ejede Gurrehus fra 1796 til 1804.

Seværdigheder

Gurre Sø og Gurre slotsruin er de to største seværdigheder på egnen. Der er anlagte en sti rundt om søen. I Gurre Vang findes 8 arter løvtræ og 7 arter nåletræ, heraf 6 særligt seværdige 185 årige ædelgran, der er plantet i 1816 som 4-årige planter.Den største er i dag ca. 38 m høj og har en omkreds på ca. 360 cm i 1,3 meters højde over jorden. De står med undervækst af ca. 45 årig bøg ved Gurrevej ca. 900 m vest for Valdemarslund.

Bygninger

Valdemarslund

Den forhenværende skovridergård Valdemarslund er opført i 1805 under skovrider Johann Peter Friedrich Küsch. Efter at Gurre skovdistrikt i 1970 blev lagt sammen med Kronborg skovdistrikt, har gården i årene 1971-1981 været udlejet til drift af et afvænningshjem for alkoholikere. Siden 1981 har bygningerne været i privat eje.

Gurrevangshus

Et tidligere hegnsmandshus, senere skovløberbolig. Boligen opført i 1857 ved den dengang værende offentlige vej fra Gurre til Tikøb.

Hestehavehus

Skovløberbolig ved Gurrevej. Er opført 1870 efter en brand. Den tidligere bolig er optaget på et skovkort fra 1858, men ses ikke på et kort fra 1833.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.