Grønningen

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
Renoveringen af Grønningen. Foto: Jørgen Rubæk Hansen 21/11 1972

Grønningen er opført af Det sociale Boligselskab i Helsingør (nuværende Helsingør Boligselskab) i 1956-58. Arkitekten er Svend Åge Nielsen og bebyggelsen består af 15 tre-etages boligblokke udlagt parallelt med hinanden i nord-sydlig retning i to rækker med adgang fra Kingosvej, Søvej og Kronborg Ladegårdsvej. Hver blok er delt op i to bygningsenheder forskudt lidt for hinanden og koblet sammen med en smallere mellembygning.

Råhusene, med undtagelse af fundament og kælder, er opført af præfabrikerede betonelementer. Byggeriet var et pionerarbejde, der bidrog til udviklingen af den industrielle byggeteknik, som siden kom til at dominere etagehusbyggeriet i Danmark. Alle betonelementerne blev produceret på stedet i en fabrik, som var opført til formålet, og blev fjernet ved byggeriets afslutning.

I begyndelsen af 1970'erne blev der konstateret en alvorlig udskridning af facade-og gavlelementer, og bebyggelsen måtte igennem en større renovering. Ved den lejlighed blev blokkene beklædt med malede stålbølgeplader og altanerne blev lukkede.

Litteraturhenvisning

Bygge og bo : gennem 50 år : Det sociale Boligselskab i Helsingør 1938-1988. Af Kenno Pedersen og Lars Bjørn Madsen. Helsingør, 1988.

Mange faktorer har medvirket til de store skader på Grønningen : omfattende reparationsarbejder på et af landets første elementbyggerier (Ingeniørens ugeblad. 1973. Nr. 40. S. 16-18.

Apropos Grønningen : bygningsskader kan forebygges ved systematisk inspektion. Interview med civilingeniør J. E. Ahrensbach om skaderne på bebyggelsen Grønningen i Helsingør (Ingeniørens ugeblad. 1973. Nr. 40. S. 19)

Palle Skov: En betonskadesag af de store! (Boligen. 1982. Nr. 4. S. 184-185)

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.