Gammel Strandvej 209

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Da overretssagfører Christian Frederik Kuhn i september 1909 købte en grund på Strandvejen i Tibberup var han ikke ukendt med området. Han havde da opholdt sig som landligger i området igennem flere sæsoner. C.F. Kuhn og hustruen Gerda Agnete f. Kofoed fandt området så attraktivt, at de fandt ud af, at de ville bygge sig et sommerhus.

Villa Søbakke set fra Gammel Strandvej i 1937

Og villaen på Strandvejen (nu Gammel Strandvej 209) som de kaldte for ”Søbakke” blev i de første år kun anvendt som sommerbolig. Præcis hvornår Kuhn og familien flyttede permanent til Espergærde vides ikke (i 1916 boede familien der hele året), men Kuhn engagerede sig hurtigt i det lokale liv, idet han allerede i 1910 blev formand for Grundejerforeningen (den nuværende Borger- og Grundejerforening for Espergærde og Snekkersten m.v.).

C.F. Kuhn døde i 1930 efterladende hustruen og flere voksne børn. Enken beholdt ejendommen indtil sin død i 1937 – men det vides, at ejendommen i disse år i nogle sommersæsoner blev lejet ud til landliggere.

Efter Gerda Kuhns død solgte arvingerne i 1938 ejendommen incl. gartnerboligen til Else Bartoli f. Velschow. Hun ansøgte kort efter overtagelsen om tilladelse til at indrette ejendommen til pensionat. På trods af megen modstand fra Tikøb Kommunes side fik hun i juni 1939 bevilling til ”Gæstgiveri med Ret til Udskænkning af stærke Drikke”. Pensionatet kaldtes nu for ”Pension Bartoli”, men kun i få år. I 1943 solgte hun til fru Karen Nielsen. Hun videreførte pensionatet, men få år efter krigen købte Staten ejendommen og indrettede den til ”Tibberup Børnehjem”. Her fik ca. 35 børn fra hele landet deres nye hjem, indtil huset i 1979 blev overtaget af Frederiksborg Amtskommune og omdannet til ”Tibberup Familiehjem”. Senere blev navnet ændret til ”Barnets Hus Munkerup-Tibberup”.

Institutionen blev nemlig i de senere år administreret sammen med en tilsvarende institution i Munkerup og da behovet for pladser til stadighed faldt, besluttede amtet i 2002 at lukke Tibberup-afdelingen, i starten af januar måned 2003. De tilbageværende børn (under 10 stk) på hjemmet blev overflyttet til Munkerup, hvis kapacitet blev udvidet med 5 pladser.

Ejendommen stod herefter tom i nogle år, men nu er der vedtaget en ny lokalplan for området - en lokalplan, der indebærer, at den parklignende have kan bebygges med boliger.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.