Frands Olsen

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Frands Olsen (1845-1927) var født på Sølundegaard i Harreshøj, som faderen da ejede. I 1870 overtog Frands Olsen imidlertid faderens nye gård, Søgaard i Tikøb. I 1872 lod han opføre en helt ny vindmølle, Tikøb Mølle. Møllebruget lod han hovedsageligt bortforpagte, idet hans hovedinteresse var landbruget, som han drev fra Søgaard. I 1898 blev han medlem af Tikøb Sogneråd, og efter i en årrække at have været næstformand, blev han sognerådsformand i 1907.

Møller og gårdejer Frands Olsen

I slutningen af 1910 opstod en voldsom protestbølge i befolkningen, som reaktion mod en beslutning om at modernisere Tikøb Alderdomshjem. Selvom sognerådet fik forklaret sin holdning og dermed fik dæmpet gemytterne, havde sagen den virkning, at Frands Olsen gik af som sognerådsformand i december 1910. Frands Olsen var medinitiativtager til utallige nye og havde utallige bestyrelseshverv, især indenfor landbrugets område.

Litteraturhenvisninger

Kjeld Damgaard: Tikøb - Danmarks største sognekommune, 2008.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.