Danstruplund

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Danstruplund i Lille Esbønderup hed oprindelig Landlyst – se denne. I året 1900 fik den daværende ejer, Olaf E. Poulsen, tilladelse til at ændre navnet fra Landlyst til Danstruplund, skønt gården intet har med Danstrup at gøre. Danstrup er ganske vist nabolandsbyen mod syd, men den ligger i et andet sogn og i en anden kommune - og Landlyst havde ingen jorder i det ejerlav. Landlysts/Danstruplunds ejere har for størstedelens vedkommende været ikke-landmænd - d.v.s. folk med anden baggrund og erhverv end landbrug. Gården, der i 1839-54 var blevet sammenlagt med to gårde i hhv. Jonstrup og Endrup, blev omkring år 1900 tillige sammenlagt med Brydegaard i Endrup ejerlav og havde herefter omkring 250 tdr. ld. tilliggende, og var en af egnens største gårde – en såkaldt proprietærgård.

Danstruplund med gartneriet til venstre, fotograferet fra sydøst i 1958

Omkring 1907 ombyggedes hovedbygningen til dens nuværende udseende. Allerede i 1906 blev gården forsynet med eget elektricitetsværk, der foruden elektrisk lys også drev tærskemaskine, hakkelsesmaskine og et varmtvandsanlæg. Fra 1906-24 ejedes gården af grosserer og manufakturhandler Emil Hjort. Den efterfølgende ejer, grosserer og skibsreder Joachim Prahl omlagde i 1926 Danstruplunds have, der var på 2½ ha. En senere ejer var Christian Larsen - kaldet "Valencia-Larsen" p.g.a. sit ejerskab af forlystelsesstedet Valencia i København. Han ejede gården 1936-47.

Danstruplunds hovedbygning fotograferet fra haven i 2004

I 1950'erne ophørte kvægavlen og længerne indrettedes til svineavl. I 50’erne skiftede gården ejer flere gange, men i 1966 overtog murermester Hans Egeskov Danstruplund. Hans familie boede på gården og drev den frem til 1983., da den overgik til Grethe og Klaus Helmersen, der var indehaver af tøjfirmaet Carly Gry International A/S. Danstruplund indrettedes efterfølgende til kontor- og hovedsæde for denne tøjkoncern og jordene frasolgtes til Esrumgaard, der nu ejer og driver jorderne.

I 2001 flyttede tøjkoncernen, der nu kaldte sig IC Companys ud af ejendommen, der derpå stod ubenyttet hen i flere år. I 2006 købtes gården, der nu kun består af bygninger og nogle få ha, af Ole Astrup Madsens selskab ”Danstruplund ApS”, der har udlejet nogle af bygningerne til erhverv, medens andre indtil videre står tomme.

Litteratur

Kjeld Damgaard: "Glimt af Lille Esbønderup og Danstruplunds historie" i "Egebækken" nr. 47, dec. 2009

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.