Bybjerggaard

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Bybjerggaard midt i Mørdrup landsby – på hjørnet af Mørdrupvej og Hovvej - var den af landsbyens gårde, der længst blev drevet som regulært landbrug. Der er tale om en af landsbyens oprindelige gårde, hvis ejere/fæstere vi kender navne på helt tilbage til slutningen af 1500-tallet. Gårdens bygninger stammer alle fra årene umiddelbart efter år 1900, idet den tidligere bindingsværksgård på stedet i flere omgange blev raseret af brand. Gården fremstod tidligere firelænget med længerne placeret omkring den stadig brolagte gårdsplads. Den nordlige længe mangler i dag, men her lå det oprindelige stuehus ud mod landsbygaden, som i 1904 blev erstattet af den nuværende med facade mod Hovvej. Det gamle stråtækte, hvidkalkede stuehus forsvandt ved en brand 1926 og blev ikke genopført. Endnu kan en del af fundamentet ses på stedet. De eksisterende bygninger fremstod i sin tid alle i røde sten med fornemt mønstermurværk omkring døre og vinduer. Disse ganske tidstypiske detaljer kan desværre ikke ses i dag, idet samtlige udlænger blev overpudset ved en større ombygning, som forvandlede de gamle udlænger til moderne boliger, sideløbende med at der opførtes et større antal rækkehus-boliger på arealerne bag gården. Bybjerggaards hovedbygning fremstår dog stadig i blankt murværk og anvendes i dag til institutionsformål, mens resten af ejendommen er organiseret som andelsboligforening. Syd for selve gårdbygningerne ligger en lille fritliggende længe, opr. svinehus, i dag indrettet til fælleshus. På bakken bag denne bygning lå i 20-25 år også en lille hollandsk vindmølle, Bybjerggaard Mølle, som gik til ved en brand i 1940erne. Selve møllehuset eksisterer dog stadig, i dag indrettet til snedkerværksted. Helt ud mod Hovvej ligger på tidligere gadejord et andelsfrysehus, opført ca. 1950, som fungerer endnu i dag som et af landets sidste af slagsen.

Den første selvejerbonde på Bybjerggaard var Johan Hansen, der erhvervede gården til selveje fra Krogerup Gods allerede 1801 - efter at have haft gården i fæste siden 1770. Johan Hansen fungerede i en årrække også som sognefoged og udvidede i sin ejertid gården ganske betragteligt. Bybjerggaard fik sit navn som følge af, at gården ved landsbyudskiftningen 1791 fik tillagt en stor del af Mørdrups tidligere Bybjerg Vang syd for gården.

Litteratur:

Kresten Tommerup: Mosebyen – Registrant for Mørdrup Landsby, 1986.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.