Bøtterupvej 24

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

"Drachmanns Minde" kalder de nuværende ejere huset på Bøtterupvej 24. Huset var oprindeligt opført som bolig for direktøren for Havreholm Papirfabrik. Huset på Bøtterupvej 24 er antagelig opført i 1850'erne, hvor ejeren af Aulegaard i Bøtterup udlejede et stykke jord til Jens Hansen. I maj 1856 udlejes det samme areal til Johan Culmsee og i den forbindelse nævnes også et hus på grunden - dog kun i en etage og med stråtag.

Umiddelbart i tilslutning til huset blev der i 1856 opført en hollandsk vindmølle af engelsk type (d.v.s. med fem møllevinger).

Det var i ejendommen på Bøtterupvej 24, at digteren og maleren Holger Drachmann foretog sin berømte exit fra vinduet på 1. sal, efter at han var blevet konfronteret med at direktør Culmsees datter var blevet forlovet med en anden.

I 1872 byggede Valdemar Culmsee en ny hovedbygning eller direktørbolig på "den anden side af søen". Det nye hus blev kaldt "Villa Havreholm", men kendes i dag mest som "Havreholm Slot" - skønt det ikke har noget med et slot at gøre.

Bøtterupvej 24 i Bøtterup fotograferet i 1950'erne, medens der endnu var bageri i bygningen til venstre

Efter at papirfabrikationen på Havreholm Papirfabrik blev nedlagt i 1889, blev også ejendommen på Bøtterupvej 24 bortsolgt. I første omgang overtog Emil Brüel de gamle bygninger og anvendte dem til en trævarefabrik, men i år 1900 blev den gamle direktørbolig overtaget af bager Hans Peter Hansen. Siden var der indrettet bageri i ejendommen helt frem til 1962. Blandt de bagermestre, som drev Havreholm Bageri og Brødfabrik , kan nævnes Helge Holm fra 1937, Poul Martin Jensen fra 1951 og Erik Olsen i perioden 1956-62.

I 1962 overtog "Hollandske Mølle" bageri og lukkede øjeblikkeligt det hele og solgte inventaret.

Herpå var der skiftende beboere i ejendommen, men i 1985 omdannede Ann og Jørn Larsen ejendommen til et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge under navnet "Charlottenborg". Navnet var en fejltagelse (det er naboejendommens navn) og blev senere ændret til "Drachmanns Minde". Da institutionen lukkede i 2005 indrettedes i stedet "Bed & Breakfast" i hovedhuset og konferencelokaler i den gamle brødfabriks bygning.

Litteratur

Kjeld Damgaard: "Havreholm Papirfabriks første direktørbolig", i "Egebækken" nr 49, december 2010

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.