Meulenborg Mølle

Version fra 25. aug 2009, 20:08 af Eva Stennicke (diskussion | bidrag)

Meulenborgs stubmølle, fotograferet omkring 1950

Ejendommen Meulenborg havde oprindelig også en vandmølle på sit areal, men den vindmølle som blev opført i 1904 havde ingen sammenhæng med denne. Den stubmølle, der blev opsat, var genbrug. Den stammede nemlig fra den lille by Lundforlund på Slagelse-kanten. Fra omkring 1950 blev møllen ikke længere brugt og i 1964 forærede Meulenborgs ejer, Carl Johan Carøe, møllen til Nationalmuseet, der ville lade den genopstille i Lundforlund. Det skete dog aldrig - i dag ligger Meulenborg Mølle pakket sammen i Nationalmuseets magasiner.Litteratur

Kjeld Damgaard: Vindmøllerne i Tikøb Kommune (Helsingør Kommunes Museers Årbog 2006)