Horneby Ås: Versionshistorik

Vis loglister for denne side

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • (nuværende | forrige) 23. maj 2008, 15:24Kresten Tommerup (diskussion | bidrag). . (718 bytes) (+718 Bytes). . (Siden blev oprettet: '''Horneby Ås''' er en af de meget markante istidsformationer i området. Åsen, der fremtræder som et langstrakt, smalt bakkedrag, strækker sig over flere kilometer fra syde...)