Forskel mellem versioner af "Hjælp:Hjælp"

(Siden blev ryddet.)
Linje 1: Linje 1:
== Kom godt i gang ==
 
Inden man begynder at skrive en artikel, skal man sikre sig at der ikke allerede er en artikel i Helsingør Leksikon om emnet. Det gør man ved at søge på ordet i søgeboksen på forsiden. Man kan også begynde på en ny artikel ved at klikke på et rødt link i en eksisterende artikel (et rødt link betyder nemlig at der endnu ikke er en artikel i Helsingør Leksikon om emnet).
 
Helsingør Leksikon bygger på Wikipedia, og der findes ligesom i det danske Wikipedia-leksikon mange muligheder for bogstavtyper, overskrifter, indrykninger, tabeller osv., men man kan stort set klare sig med genvejstasterne, som vises hver gang man begynder at skrive eller rette i en artikel.
 
Det er skik og brug at starte en artikel med en sætning hvor opslagsordet/emnet for artiklen er i fed skrift. Markerer man ordet som skal stå med fed skrift og klikker på "B" i genvejstasterne medfører det at der kommer til at stå 3 anførsesltegn før og efter ordet, dvs. at '''vrøvletekst''' bliver fed skrift når man ser det færdige resultat.
 
Link fra et sted- eller personnavn i ens artikel til en "hel" artikel om stedet/personen laves ved at markere ordet og klikke på genvejsikonet "Ab". Herved bliver der sat 2 skarpe paranteser om det markerede ord, og i det færdige resultat vil linket blive rødt, hvis der endnu ikke er en artikel om emnet, og blåt hvis der findes en artikel. Det er fint at at lave links til artikler som endnu ikke findes. Det kan være en opfordring til andre om at skrive artiklen.
 
  
 
== Overskrifter ==
 
Overskriften skal stå på en linje for sig selv, ellers virker det ikke.
 
Det højeste niveau (med kun et lighedstegn) indsættes automatisk af systemet omkring opslagsordet.
 
Som bidragyder har man mulighed for at opdele sin tekst i afsnit.
 
Ved at markere ordet, som skal være overskrift for afsnittet og klikke på "A" i genvejstasterne dannes automatisk en niveau 2 overskrift (med 2 lighedstegn).
 
En niveau 3 underorverskrift dannes med 3 lighedstegn før og efter ordet og en niveau 4 underunderoverskrift dannes ved 4 lighedstegn før og efter ordet. Dette niveau bruges ved litteraturhenvisninger og externe links, se nedenfor.
 
Systemet indsætter automatisk en indholdsfortegnelse på siden, hvis der er mere end 3 afsnit (overskrifter) i en artikel.
 
 
 
== Kategorier ==
 
Kategorier er en måde at skabe en overordnet, hierarkisk struktur for artiklerne i Helsingør Leksikon. Hver kategoriside er en samling af sammenhørende sider ofte suppleret med underkategorier. En given side kan tilhøre flere kategorier i modsætning til træstrukturer, som det f.eks. kendes fra mappestrukturen på en computer. Det er en meget nyttig egenskab ved kategorierne, da mange artikler indgår i et net af emner, som ikke kan klares af en almindelig hierarkisk præsentation af information.
 
Det tilstræbes, at alle artikler i Helsingør Leksikon hører under mindst én kategori.
 
Når der er oprettet en kategori bør der i almindelighed være en tilhørende artikel, der forklarer kategoriens emne. Denne artikel skal have en kategorihenvisning i bunden af artiklen til "sig selv", f.eks. har Sport en henvisning til kategorien "Kategori:Sport" i bunden af siden. "Sport" har flere underkategorier som f.eks. Kategori:Boldspil og Kategori:Cykling. Under "Boldspil" kan man dele begreberne yderligere op i flere underkategorier som f.eks. Kategori:Fodbold og Kategori:Håndbold.
 
 
For at melde en artikel ind i en kategori sættes 2 skarpe paranteser umiddelbart før ordet Kategori og igen efter navnet på kategorien. Mellem ordet Kategori og navnet på kategorien er et kolon. Dette sættes til sidst i artiklen.
 
Når en artikel er blevet tilmeldt en kategori, vil et link til kategorien være at finde allernederst på artikelsiden. Hvis linket er rødt, er kategorien ikke blevet oprettet endnu, og derfor bør man enten finde en anden kategori, der passer, eller eventuelt selv oprette den nye kategoriside (læs mere herom nedenfor).
 
For at melde en side til flere kategorier, skriver man et link til hver af de kategorier, der er tale om, umiddelbart efter hinanden, men med et enkelt linjeskift som adskillelse. For eksempel kunne en artikel om fodboldstøvler falde i følgende to kategorier:
 
Kategori:Fodbold
 
Kategori:Fodtøj
 
OBS. I ovenstående eksempel mangler der 2 skarpe paranteser før og efter kategorierne.
 
Der er ingen grund til både at tilmelde en artikel en given kategori samt en underkategori af denne. For eksempel skal artiklen Lacrosse kun høre under Kategori:Boldspil og ikke også Kategori:Sport. Dette skyldes, at artiklen reelt set allerede hører under den bredere kategori, idet kategorien "Boldspil" er en underkategori til kategorien "Sport". En artikel bør altid være tilmeldt den eller de mest specifikke kategorier, som den hører ind under.
 
 
Hvis man ønsker at flytte en artikel fra en kategori til en anden, skal man blot ændre på kategorinavnet i den allerede eksisterende kategorikode nederst i artiklen. Eksempelvis ville artiklen fodbold blive flyttet fra Kategori:Sport til Kategori:Boldspil ved at skifte koden Kategori:Sport ud med Kategori:Boldspil.
 
 
Hvordan man opretter en kategori.
 
Hvis man synes at ens artikel ikke hører under en eksisterende kategori, kan man selv oprette en ny. Inden man gør dette, er det dog en god ide at gennemsøge kategorioversigten for passende alternativer.
 
Når man har besluttet sig for at oprette en ny kategori, skal man ligesom ovenfor beskrevet indsætte en kategorikode i artiklen. Et rødt link til kategorisiden vil da findes nederst på artikelsiden. Klik på dette link. Man vil nu blive præsenteret for en redigeringsside, der helt svarer til redigeringssiderne for artikler. Vær omhyggelig med at stave kategorinavnet rigtigt, da det er besværligt at omdøbe en kategori, når den først er oprettet.
 
På redigeringssiden skal man indsætte følgende:
 
En kort beskrivelse af kategorien (gerne formuleret, så den vejleder andre skribenter i, hvad der hører hjemme i denne kategori, og hvad der ikke gør).
 
Hvis kategorien hører under en eksisterende kategori (som eksemplet med "Fodbold" under "Boldspil"), skal den nye kategori meldes ind i den kategori, den hører til. Det gøres ganske som for artikler ved at skrive et kategorilink med et enkelt kolon, altså Kategori:Boldspil.
 
Til sidst skal man klikke på "Gem side", hvorefter den nye kategori vil blive oprettet. Alle artikler, der i fremtiden tilmeldes denne kategori, vil automatisk blive lagt ind på artikelsiden.
 
Man må meget gerne gå på jagt efter artikler, der hører hjemme i den nye kategori, og melde dem ind i kategorien.
 
Hvis en kategori har fået tilmeldt en masse artikler, så kategorisiden er blevet uoverskuelig, kan man tilføje koden {{KompaktTOC}}. Derved vil en kompakt menu sørge for, at man nemmere kan klikke sig alfabetisk frem.
 
 
Hvis du vil have artiklerne i listen af artikler på kategorisiderne sorteret alfabetisk efter noget andet end deres titel, så kan følgende system bruges: Kategori:KATEGORINAVN|SORTERINGSNØGLE (hvor "KATEGORINAVN" er kategoriens navn, og "SORTERINGSNØGLE" er værdien, der skal sorteres alfabetisk efter).
 
Hvis man eksempelvis vil sætte artiklen Albert Einstein ind i Kategori:Nobelprismodtagere i fysik og vil have listen sorteret efter "Einstein, Albert", skriver man: Kategori:Nobelprismodtagere i fysik|Einstein, Albert.
 
OBS. Husk 2 skarpe paranteser før og efter Kategori:Kategorinavn
 
Sorteringsnøglerne tager hensyn til store og små bogstaver, så sorteringsnøgler med små bogstaver kommer efter nøgler med store bogstaver.
 
De hovedartikler, som beskriver det emne, en bestemt kategori handler om, indsættes i kategorien ved at skrive: Kategori:KATEGORINAVN|*. Stjernen gør, at hovedartiklen dukker op forrest i artikellisten på kategorisiden. Eksempelvis tilmeldes artiklen fodbold den tilhørende kategori med samme navn, ved at man skriver: Kategori:Fodbold|*.
 
 
== Litteraturhenvisninger og links ud af Helsingør Leksikon ==
 
I slutningen af en artikel kan man gøre opmærksom på bøger eller artikler, som kan give yderligere oplysninger om emnet, ligesom man kan indsætte et eller flere link(s) til hjemmesider udenfor Helsingør Leksikon.
 
Man skriver 4 lighedstegn = = = = Litteratur/kilder = = = = eller 4 lighedstegn Eksterne links og indsætter i begge tilfælde oplysningerne om bogen, artiklen eller linket i næste linie.
 
 
== Punktopstillinger ==
 
Punktopstillinger laves ved at skrive en stjerne * (for punkter) eller en havelåge # (for nummereret liste) i begyndelsen af linjen. Indrykkede underlister laves ved at skrive flere stjerner eller havelåger i begyndelsen af linjen **, ***, ##, ### osv.
 
 
== Billeder ==
 
For at kunne illustrere en artikel, kræves det at man har det pågældende billede på den PC man arbejder fra - enten på harddisken, på en cd-rom eller en USB nøgle.
 
Det anbefales at billeder skannes så de er på 1024 pixel i bredden - den anbefalede mindstestørrelse er 250 pixel i bredden.
 
Der er i Helsingør Leksikon en øvre grænse på 150 kb på billedfiler, som kan uploades.
 
Det anbefales at man navngiver sine billede på en enkel genkendelig måde.
 
 
Man uploader et billede fra sin PC ved at klikke på knappen ”Læg en fil op”, hvorefter der kommer en vejledning og en formularside frem.
 
Angående formularsiden: Rubrikken Kildefil udfyldes automatisk når man har valgt et foto. Rubrikken Målnavn udfylder man selv med navnet på fotografiet, f.eks. Bogormen2.
 
I rubrikken Beskrivelse/kilde kan man skrive en billedtekst, f.eks.: Fotograferet december 2007.
 
Billedet lægger sig på sin egen ”billedside” og for at det kommer hen på den side, hvor det hører til, skal man på den side, ofte i begyndelsen af artiklen, indsætte en henvisning. Man klikker på ikonet for billedindsætning i rækken af genvejstaster (den tast med det meget lille foto) og der kommer til at stå [[Billede:Eksempel.jpg]] i stedet for eksempel skriver man navnet på billedet, f.eks. Bogormen2.
 
Ofte vil det være nødvendigt med flere oplysninger for at få billedet placeret så optimalt som muligt i forhold til teksten. Eksempel: [[Billede:Ewaldstenen1.jpg|right|200px|Johannes Ewald stenen - Klik for en større gengivelse]]
 
Mellem hver oplysning om billedet sætter man en |
 
Billedets placering på siden angives med ’right’, ’left’, ’center’.
 
Billedets størrelse angives med f.eks. 200px
 
Teksten: Johannes Ewald stenen – Klik for en større gengivelse – er den tekst som kommer når man på det færdige resultat fører musen hen over billedet.
 
 
'''Artiklen er færdig'''
 
Når man er færdig klikker man på "Forhåndsvisning" neden for tekstfeltet. Der kan man se hvordan artiklen kommer til at se ud, og det er muligt at rette eventuelle fejl inden siden gemmes. Når man klikker på ”Gem side” bliver den nye artikel eller rettelser og suppleringer til allerede eksisterende artikler med det samme en del af Helsingør Leksikon.
 
Det er o.k. at klikke på "Forhåndsvisning" eller "Gem side" undervejs i forløbet. Hver gang man klikker på "Gem side" bliver det registreret i leksikonnets historik - prøv evt. at klikke på fanen "Historik" øverst på siden.
 
 
[[Hjælp]]
 

Versionen fra 5. jan 2008, 17:29