Gurre Å

Version fra 4. maj 2008, 10:00 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Gurre Å er kommunens største vandløb. Åen har sit udspring i Gurre Sø, hvorfra den løber gennem større vådområder ved søens vestside, passerer Hornbækvejen ved Ålekistebro og derfra videre gennem Langesø-området, passerer Esrumvejen ved Dale Bro og herfra mod nordvest til Havreholm, idet den på denne strækning udgør en del af skellet mellem Bøtterup og Bistrup ejerlav. Ved Havreholm har vandkraften helt tilbage til middelalderen været udnyttet til intensiv mølledrift. Fra Havreholm løber åen videre til Kjeldsø og derfra videre syd om Villingerød til forening med Esrum Å.

Ved Ålebæksbro, hvor åen krydser den nuværende Hornbækvej, er for få år siden blevet genrejst en granitsten med inskriptionen "OlbexsBro 1818", sandsynligvis tidspunktet for etableringen af en ny bro over åen. Broens navn afslører samtidig det tidligere navn på denne del af Gurre Å: Ålebæk eller Ollebæk (Oldebæk).