Helsingør Leksikon

Johannes Ewald Stenen er udført af billedhuggeren Karl Otto Johansen. Den står på hjørnet af Ewaldsvej og Stokholmsvej i Espergærde og er opstillet af Tikøb Kommune og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten i 1943 på foranledning af Arne Meyling (1941). Mindestenen blev overdraget til Tikøb Kommune ved indvielsen den 27. juni 1943. Anledningen var digterens 200 års fødselsdag og hans ophold i Søbækhuset.( Huset lå bag stenen – det brændte i 1907). Inskriptionen lyder: "Her boede Johannes Ewald 1775-77. På dette sted lå Søbækhus. Her skrev han sit store digt: Ode til Sjælen. Der ender med det udtryk for hans livs erfaring: Stor er den ånd som opløfter faldne". På bagsiden står: "Opsat i sommeren 1943, da Danmark rejste sig til kamp for sin frihed". Stenen blev i 2005 flyttet et par meter ind på grunden i forbindelse med en modernisering af hele anlægget kaldet Ewaldsparken.

Litteratur

Artikel om stedet skrevet af Arne Meyling i Helsingør Dagblad den 10. juli 1942