Historisk Forening for Espergærde og Omegn

(Omdirigeret fra Espergærde og omegns historiske Forening)

For at hjælpe det lokalhistoriske museum, som lærer Arne Meyling havde grundlagt i 1942 i kælderen på Espergærde Skole, blev der i vinteren 1957/58 indkaldt til et møde med henblik på at oprette en støtteforening. Mødet fandt sted den 23. januar 1958, der regnes som stiftelsesdagen for den historisk-topografiske forening for Tikøb Kommune, som man vedtog at danne.

Foreningen blev formelt set først dannet den 19. marts 1958 under stor lokal mediebevågenhed og under overværelse af ikke mindre end 250 mennesker fra hele kommunen. Foreningen kom fra starten til at hedde Historisk forening for Tikøb Kommune - og dens første formand var keramikeren Hjalmar Nielsen. Ved Kommunesammenlægningen ændredes navnet til Historisk Forening for Tikøb og Omegn (Helsingør Kommune).

Efter en lang årrække med Arne Meyling som formand, overtog Inge Schiellerup formandshvervet i 1982 og det var i hendes formandsperiode at foreningens blad Egebækken blev lanceret. Bladet, der udkommer 2 gange årligt, indeholder væsentlige lokalhistoriske artikler om især den gamle Tikøb Kommunes sydligste og midterste del.

Efterhånden som der på Nordkysten etableredes lokalhistoriske foreninger i hhv. Hellebæk-Aalsgaard og Hornbæk, ændredes foreningens medlemsskare sig til at have hovedvægten på Sydkysten. Det førte i 1993 til en ny navneændring (efter mange års diskussion) og navnet blev nu Historisk Forening for Espergærde og Omegn. I Holger Dahls formandsperiode fra 1995 til 2006 steg medlemstallet fra ca 100 til omkring 325. Preben Poulsen overtog formandshvervet i 2006. Foreningen har nu 358 medlemmer og holder ca 8 møder om året samt byvandringer og udflugter. Møderne holdes tirsdag aften på Espergærde Bibliotek.

Litteratur

Kjeld Damgaard: 50 år med Historisk Forening (Egebækken nr. 43, dec. 2007)

Eksternt link

Historisk Forening for Espergærde og Omegn