Peder Christensen

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
Borgmester Peder Christensen (til højre) sammen med sin efterfølger på posten Sigurd Schytz

Peder Christensen. Født: 8. juni 1874 – Død: 30. oktober 1954

Peder Christensen var kun 18 år, da han i 1892 rejste fra Århus til Helsingør for at fortsætte sin påbegyndte mekanikerlæretid på byens store arbejdsplads: Helsingør Værft. Han blev udlært som maskinbygger. Nogle år efter blev han en af de første faglige tillidsrepræsentanter på Værftet. Efter nogle år som kasserer i den lokale afdeling af Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening blev han valgt som formand for afdelingen. Samme år blev han forretningsfører i Den Fælles Fag- og Arbejderforening i Helsingør (senere Fællesorganisationen).

Han blev indvalgt i Helsingør Byråd i 1906. I 1916 blev han folketingskandidat for Socialdemokratiet i Helsingør og i 1918 valgt til Folketinget. Her blev han til 1920. Han var året før blevet borgmester i Helsingør og mente ikke, at de to vigtige politiske poster arbejdsmæssigt var forenelige. I 1930-1937 var han partiets repræsentant i det daværende landsting.

Peder Christensen havde parallelt med sine politiske gøremål store poster i både parti, fagbevægelse og kooperation – både i Helsingør og på landsplan. Han var således medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1908-1920, partiets forretningsudvalg 1922-25 og igen 1933-1940. Han var med til at stifte Det kooperative Fællesforbund i 1922 og var dets formand 1922-1925 og igen fra 1933-1936. Peder Christensen var medlem af Dansk Smede- og Maskinarbejderforbunds repræsentantskab 1906-1913 og i Repræsentantskabet for De samvirkende Fagforbund (senere LO) 1909-1915.

Peder Christensen blev i 1919 den første folkevalgte borgmester i Helsingør. Ikke for ingenting blev han af borgerne i Helsingør kaldt Kong Peder. Hans borgmesterperiode gav Helsingør en fremgang på så at sige alle politiske områder. Boligbyggeriet steg enormt. Et af de boligbyggerier, der vakte opsigt var Alderdomsstiftelsen på Gurrevej, som blev bygget til ældre borgere. Sociale institutioner blev etableret. Nye og store vejanlæg kom til. Et kommunalt gasværk og elektricitetsværk blev bygget. Han sørgede for, at nye virksomheder med gode arbejdspladser kom til byen.

I 1996 blev der opstillet en buste af Peder Christensen på hjørnet af Rosenkildevej og Rosenstandsvej.

I november 2012 blev Peder Christensens gravsted på Helsingør Kirkegård fredet. Derved er et minde om en af Helsingørs mest betydningsfulde politikere bevaret for eftertiden. Hans gravsted nr. 49-50 befinder sig i kirkegårdens afdeling 13, populært kaldet "Borgmestergangen". På samme sti ligger nemlig to andre tidligere socialdemokratiske borgmestre, Sigurd Schytz og Ove Thelin.

Kilder

Povl: Matthiessen: Helsingør Social-Demokrat : Jubilæumsskrift om Socialdemokratiet i Helsingør 1885-1985.

Erik Stubtofts personlige arkiv vedr. Socialdemokratiet.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.