Gurre Sø

Fra Helsingør Leksikon
Version fra 8. apr 2022, 13:10 af HelsingorAdmin (diskussion | bidrag) HelsingorAdmin (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version → (forskel)
Skift til:navigering, søgning
Gurre Sø 1824
Gurre Sø med Gurrehus ca. 1920

Gurre Sø var i middelalderen omtrent dobbelt så stor som i dag. Mod vest gik søen gennem Svends Mose og Tikøb Sømose til landevejen mellem Tikøb og Hornbæk, og mod syd nåede søen gennem engene ved Gurre Slot og Ravnebakkemose til Krogenberg Hegns sydside. På østsiden gik søen stedvis indtil 250 m ind på Ørsholtgaards nuværende jorder. Vandstandssænkningerne har medført formindskelse af Gurre Søs areal og tillæg af arealer for både Horserød Hegn og Gurre Vang. Den sydøstlige del af søen, kaldet Lille Gurre Sø med to isolerede småsøer ved navn Smedesøerne efter en tidligere smed, der havde sit værksted overfor Gurre slotsruin, er under tilgroning. Vandstandens sænkning har også medført dannelse og vækst af øer i den lavtgrundede sø. Store Ø er sammenvokset med Kalven og Lille Ø til een ø på ca. 13 ha. De øvrige 6 småøer, Hejre Ø også kaldet Grydeholm, Kronborg Ø, Gaase Ø, Hyttefadet, Maageø og Langeland, udgør tilsammen ca. 1 ha. På Store ø og Lille Ø er plantet skovtræer. På de andre øer indfinder sig selvgroede træer og buske. Søens vanddybde er maksimalt 5 m på et ca. 1 ha og 4 m på et ca. 8 ha stort område, 500 m sydsydvest for Store Ø. Gurre Sø incl. Slotssøen udgør i 1995 ca. 205 ha excl. øerne.

Brugsretten

Brugsretten til søens vand og fiskeri har periodevis været afgivet under særlige forhold og på særlige betingelser. I perioderne 1742-1765 og 1769-1869 var retten til vand i Gurre Sø tillagt Kronborg Geværfabrik. Planer om at føre vand fra søen til søerne i det nuværende Teglstrup Hegn og i Hellebæk måtte opgives på grund af terrænforholdene. I tiden 1782-1817 førtes vand ad Gurre Å,tidligere kaldet Mølleaaen, til geværfabrikkens bore- og slibemølle ved Havreholm. Fiskeriet i Gurre Sø deltes i nævnte perioder mellem den kgl. fiskemester og geværfabrikken frem til 1869. Fra 1880 har fiskeriet været bortforpagtet og fra 1941 udlejet til Helsingør Sportsfiskerforening, som i samarbejde med erhvervsfiskere søger at forbedre fiskebestanden i søen.

Eksternt link

Gurre Sø - Naturguide

Litteratur

G. Bergsten: Skovene omkring Helsingør. Helsingør, 1999

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.