Kulturværftet. 7

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Den politiske debat

Det er ikke alle de politiske partier, der i en given situation, som f.eks. den med planerne for et kommende kulturværft, er lige interessante. Da de to store partier - Det konservative Folkeparti og Socialdemokratiet - tilsammen favnede et stort flertal i byrådet på det tidspunkt med 17 ud af 25 mandater, var de andre partier i den gunstige situation, at de kunne sige og mene hvad som helst. Det gjorde de så også.

Venstre: Mindesmærke eller Skamstøtte!

Ved indvielsen af Kulturværftet den 10. oktober 2010 vil den nuværende borgmester Johannes Hecht-Nielsen fra partiet Venstre naturligvis sige alle de pæne ord, der kan siges om projektet. Selv om han ikke var byrådsmedlem dengang, var han dog medlem af partiet Venstre, som mente noget ganske andet om Kulturværftet.

Umiddelbart efter at projektet i begyndelsen af 2003 var blevet kendt fra den lokale presses omtale, var sekretæren for Tikøb Venstreforening ude med et læserbrev, hvor han gav udtryk for, at ”det hele måske går ud på at bygge et mindesmærke for den nuværende borgmester og hans kommunale styre? Men hvis det gennemføres bliver der nærmest tale om en skamstøtte.” Hvor meget dækning der var i partiet Venstre og partiets lille byrådsgruppe for den udmelding, fik offentligheden en forsmag på ved byrådsmødet i juni måned samme år. Her var der en hed debat i byrådssalen om den lokalplan, der skulle udarbejdes for at lovliggøre bygningen af det nye kulturhus.

Venstre ønskede ved den lejlighed – og har gentaget det ofte senere – at der skulle udarbejdes en helhedsplan for hele værftsområdet – også omfattende HV-turbo-arealerne. Som bekendt vil disse arealer først kunne frigives i år 2023 efter den aftale, der er indgået med Helsingør Kommune.

Venstre fortalte også højlydt, at partiet var imod det påtænkte byggeri af et bibliotek. Derfor ønskede Venstre det protokolført i Økonomiudvalget, at ”Venstre går ikke ind for flytning af kommunebiblioteket til værftsområdet.” Partiet fandt, at placeringen her er for værdifuld til placering af et bibliotek og var også imod det på grund af manglende sammenhæng med de kommende byggefelter. Derfor er de foreliggende ideer for lidt visionære. Planen bør vente på, at den rigtige idé skabes.

Der er ingen tvivl om, at Venstre dengang mente hvad de sagde. Det ses bl.a. af, at da Økonomiudvalget i begyndelsen af 2005 fra Kulturudvalget modtog et forslag om at udarbejde en pjece om Kulturværftet til uddeling til alle kommunens husstande, ville Venstre ikke være med til det.

Socialistisk Folkeparti:

Spændende forslag Det er da et spændende forslag om et nyt kulturhus/bibliotek på værftsområdet og jeg forstår, at der er et stort flertal af konservative og socialdemokratiske byrådsmedlemmer bag ideen. Og hvis I mener det, så er det da bare med at klø på. Åge Møller Pedersen, SF.

Ikke gennemtænkt Den borgerlige regering har lige fjernet tilskuddet til Helsingør Bibliotek som regionalt bibliotek. Det betyder, at vi er beskåret med flere mio kr. Så det virker ikke gennemtænkt at udvide. Lad dog en evt. udvidelse blive placeret i et område i kommunen, hvor der er mennesker og ikke kun turister. Lad der skabes mulighed for spontanitet og kreativitet, med arbejdende værksteder, kunstnere, småhandel, småforretninger og glem alt det forkromede, som man kan møde i alle andre byer, som har nogle ambitioner, der skal luftes. Christian Saggau, SF.

Det radikale Venstre: En ”Krondiamant” med mangler

Når den første begejstring har lagt sig og der er blevet tid til en nærmere gennemlæsning, så mister forslaget noget af sin glans. Der skal findes den rigtige anvendelse af værftsarealet. Det må formodentlig afvente, at der kan disponeres over hele arealet. Vi ønsker et bedre beslutningsgrundlag. Poul Bernt Jensen, Det radikale Venstre.

Dansk Folkeparti: Godt projekt - og dog!

Da sagen om at bygge et kulturhus på værftsarealet startede i 2003 gav Dansk Folkepartis repræsentant i byrådet sit samtykke. Partiets byrådsmedlem sagde endog, at han syntes, at det var et godt projekt - også den del af det der vedrørte flytningen af hovedbiblioteket. Senere har Dansk Folkeparti som parti skiftet mening. Da en ny repræsentant for partiet blev valgt ind i 2005, var Dansk Folkeparti med i gruppen af politiske partier, der ikke ønskede at støtte Kulturværftsprojektet.

Lokaldemokraterne: Vi vælger velfærden

Blandt andet som en konsekvens af planerne om et kulturværft på værftsgrunden forlod Jan Ryberg, den socialdemokratiske byrådsgruppe og meldte sig ud af partiet. Det skete i efteråret 2006 i forbindelse med de igangværende budgetforhandlinger. Her skulle økonomien omkring Kulturværftet for første gang indarbejdes i kommunens budget - både hvad angik anlægsbudgettet og den kommende drift.

Jan Ryberg opstillede som byrådskandidat for Socialdemokratiet ved byrådsvalget 2005 og stod derved bag den politik, som partiet gik til valg på. Han var kritisk overfor flytningen af Hovedbiblioteket fra den daværende placering ved Reberbaneparken til det nye kulturcenter. Han stillede dog alligevel op til kommunevalget på den socialdemokratiske liste.

I et valgopråb til partiets medlemmer ved det senere valg af socialdemokratisk borgmesterkandidat, skrev han: ”Jeg er tilhænger af kulturinitiativer på værftsarealet. Men hovedbiblioteket skal forblive hvor det er - og projektet skal foregå økonomisk forsvarligt”. Senere fortalte Jan Ryberg, at han ”lige fra opstillingen til kommunevalget har været erklæret modstander af kulturværftsprojektet i Helsingør Havn.”

Efter bruddet med Socialdemokratiet fortsatte Jan Ryberg som løsgænger i byrådet. Et års tid efter tog han initiativ til at stifte Lokaldemokraterne. Det vigtigste programpunkt for det ny parti var, at pengene til Kulturværftet ville være bedre brugt til velfærd. Kravet var nu ”at få stoppet hele det dyre projekt”, som i Jan Rybergs øjne kun var et prestigeprojekt, som Per Tærsbøl kunne stolte sig af og som han havde fået lokket den socialdemokratiske borgmesterkandidat, Jørgen E. Hansen, til at støtte.

Som repræsentant for Lokaldemokraterne forfægtede Jan Ryberg, at ”det var urimeligt at anvende ca. en halv milliard kroner på prestigeprojektet og samtidigt lade alle andre områder i kommunen betale, så der igen må skæres ned på skoler, daginstitutioner og omsorgen for ældre medborgere.”

Så banen var siden 2003 kridtet op. De konservative og socialdemoraterne gik ind for Kulturværftet. Venstre, SF, Lokaldemokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten gik med forskellig styrke imod planerne om et kulturværft. De fleste byrådsmedlemmer har nu accepteret, at planerne er ført ud i livet og har der derfor sagt til sig selv og os andre, at så må vi få det bedste ud af det.


Kulturværftet. 1 Kulturværftet. 2 Kulturværftet. 3 Kulturværftet. 4 Kulturværftet. 5 Kulturværftet. 6 Kulturværftet. 8 Kulturværftet. 9

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.