Erik af Pommerns Mindebrønd

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning
Erik af Pommerns Mindebrønd

Erik af Pommerns Mindebrønd står i den nordlige ende af Axeltorv i Helsingør. Mindebrønden er af billedhuggeren Einar Utzon-Frank og den blev afsløret i forbindelse med Helsingør Købstads 500 års jubilæum i 1926. Afsløringen fandt sted den 2. juni, som var den dag, hvor kong Erik af Pommern 500 år forinden havde tildelt Helsingør købstadsprivilegier.

Erik af Pommern 2008

Statuen af Erik af Pommern er af bronze. Kongen sidder på en høj, monumental sokkel af faxekalksten, som er anbragt i et lavt bassin. På forsiden af soklen står: Mit Haab staar til Havet. På bagsiden står: Den 2. Juni 1426 gav Kong Erik Helsingør Privilegier som Købstad han indførte paa samme Tid Øresundstolden samt byggede Slottet Krogen og Karmeliterklostret (sætningen fortsætter på østsiden:) 1574 og følgende Aar nedrev Frederik II Slottet Krogen og byggede paa samme Sted Kronborg Slot og Fæstning. På bagsiden står endvidere: Øresundstolden ophævedes 1857. På vestsiden af soklen står: Byens Borgere og Ny Carlsbergfondet rejste 1926 denne Brønd.

I 1924 havde skræddermester N. P. Rydeng taget initiativ til en indsamling blandt byens borgere til en skulptur på Axeltorv. Ideen vandt genklang hos borgmester Peder Christensen, og der blev nedsat en komité til at forestå projektet. Der indkom ca. 15.000 kr. fra borgerne, Ny Carlsberfondet gav et tilsvarende beløb og således blev alle udgifter dækket til den i alt 31.975 kr. dyre mindebrønd.

I forbindelse med renoveringen af Axeltorv i 2009/10 fornyede man det fundament eller sokkel, som Erik af Pommern sidder på.

Som en del af den nye lyssætning på Axeltorv er også Erik af Pommern blevet belyst.

Eksternt link

Erik af Pommern

Litteratur

Lars Bjørn Madsen: Monumenternes Helsingør. 1997. S. 14-16

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.