Væverdysse ved Plejelt

Version fra 13. apr 2008, 19:56 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Vestligst på Plejelts marker, tæt på grænsen til Esrum mark og godt 300 m. nord for landevejen mod Esrum er 2003 registreret en oldtidshøj formentlig fra yngre stenalder med navnet ”Væverdysse”. Gravhøjen er markeret på udskiftningskort 1790 og navnet kendes også fra markbogen 1681 (Veffuer Døs Aas). Allerede 1894 betegnes højen dog som overpløjet, men på moderne kort kan der stadig anes en lille overpløjet forhøjning i terrænet på stedet. Dateringen af højen baserer sig på højnavnet.