Tikøb Sø

Version fra 24. apr 2008, 13:11 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Tikøb Sø er en af de mange i dag helt forsvundne småsøer i området, men selvom søen er væk, anes dens eksistens stadig tydeligt i Tikøb landsbys gamle vejnet. Søen udfyldte næsten hele det lavtliggende område vest for Tikøb Kirke, og selve landsbyens struktur er betinget af søens oprindelige udstrækning. Hele den gamle nu tørlagte søbund er i dag taget i anvendelse til bebyggelse, idrætsplads m.v.