Tikøb Kommunes Hjælpeforening

Version fra 21. apr 2008, 22:59 af Kjeld Damgaard (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)

På initiativ af proprietær Carl Holstein, Sindhvile, af læge Hans Meyn, Nyrup og proprietær Ernst Piper, Nyrupgaard, blev der i oktober 1886 indkaldt til et møde i Tikøb Kro. Formålet med mødet var, at oprette Tikøb Kommunes Hjælpeforening. Idéen var opstået fordi der i vinterens løb var dannet flere foreninger i kommunen, hvis formål det var, at indsamle ret betydende summer til nødlidende i København. Initiativtagerne mente imidlertid, at der i Tikøb Kommune fandtes mange værdigt trængende, som vel at mærke ikke nød offentlig fattigunderstøttelse - men som man burde støtte før man støttede folk i København.

Foreningen blev oprettet og i bestyrelsen kom til at sidde de tre initiativtagere sammen med sognefoged Anders Nielsen, Jonstrup og sognefoged H.P. Nielsen, Horneby. Derudover udpegedes en kredsforstander for hvert af de 35 kredse, som kommunen blev opdelt i. Disse kredsforstandere skulle så holde øje med eventuelle trængende i kredsen. Medlemmerne skulle betale portionsbidrag - en portion ansattes til 10 øre om måneden. Alt efter betalt bidrag fik man således udbetalt hjælp i tilfælde af f.eks. ægtefællens sygdom eller manglende arbejdsevne. Hjælpen kunne udbetales som penge, som rugbrød, brændselshjælp, sygehjælp, huslejehjælp eller som lægehjælp.

Foruden medlemsbidragene fik foreningen også indtægter ved afholdelse af en skovfest i Egebæksvang. Den første, der fik hjælp af denne hjælpeforening var Johan Nielsen i Havreholm som fra 1. december 1886 fik 2 kr ugentlig i hjælp, sålænge han var syg. Indsidder Ole Olsen på Karinelund i Tikøb Skovhuse fik 1 kr ugentlig, medens Bodil Nielsen i Nyrup og jomfru Jensen i Plejelt hver fik et engangsbeløb på 3 kr.

Tikøb Kommunes Hjælpeforening eksisterede frem til 1922 - da var foreningens formue brugt op og ledelsen besluttede derfor at indstille driften.