Forskel mellem versioner af "Tidslinje Helsingør og Tikøb"

Linje 180: Linje 180:
 
* [[Nordskov Mølle]] i [[Ålsgårde]] blev opført.(09)
 
* [[Nordskov Mølle]] i [[Ålsgårde]] blev opført.(09)
  
 +
1834
 +
* Helsingør har 7.122 indbyggere. (15)
 +
* Helsingør kommune fik indført valg til en borgerrepræsentation. Indtil da bestod byens magistrat af en borgmester og en rådmand. (07)
  
 +
1835
 +
* Helsingør Børneasyl stiftes. (07)
  
Ssingør og Tikøb kommuner stiftes. Støtter kulturelle formål i Sønderjylland. (12)
+
1840
Tekstilarbejdernes Fagforening stiftes. (25)
+
* Wiibroes Bryggeri grundlægges. Ølproduktionen flyttes til Carlsberg i 1998. Derved ophørte Wiibroes produktioner i Helsingør. 07)
  
1894
+
1842
 +
* Tikøb kommune dannes. Nedlagt 1970. (07)
 +
* Tikøb kommunes styre kaldes 1842-1867 for Sogneforstanderskab. (07)
 +
* Helsingør Spritfabrik etableres. Nedlagt 1919. 07)
  
 +
1840
 +
* Wiibroes bryggeri grundlægges (10)
 +
 +
1842
 +
* Havreholm Bageri og Brødfabrik oprettes.(07)
 +
* Havreholm Papirfabrik oprettes. (07)
 +
 +
1846
 +
* Klostermosegaard Teglværk oprettes. Lukkes 1916. (07)
 +
* Sønderups Teglværk beliggende i Skotterup oprettes. (07)
 +
 +
1848
 +
* Godthaab Glasværk oprettes. (07)
 +
* Helsingør Håndværker-Sangforening stiftes. (07)
 +
 +
1849
 +
* H. N. Clausen. Politiker valgt i Helsingør. Minister uden portefølje 1849-1853. (07)
 +
 +
1850
 +
* Helsingør har 8.111 indbyggere. (02)
 +
 +
1851
 +
* Helsingør kommune køber “Marienlyst Slot”. (07)
 +
* Apperup Teglværk oprettes. Lukkes 1874. (07)
 +
 +
1852
 +
* Rådhuset og Arresthuset opførtes. (01)
 +
 +
1853
 +
* Bådebyggeri etableres i Espergærde Havn (07)
 +
 +
1854
 +
* Helsingør Gasværk bliver opført af et engelsk selskab. (10)
 +
* Nøjsomhed Teglværk registreres første gang. Lukkes 1920. (07)
 +
 +
1855
 +
* Helsingørs folketal 9.097. (03)
 +
 +
1856
 +
* 20.532 skibe klarerede og betalte øresundstold i Helsingør. (2)
 +
 +
1857
 +
* Øresundstolden ophæves. Se også 1429. (05)
 +
 +
1858
 +
* En handelsforening for Helsingør blev dannet. (02)
 +
 +
1859
 +
* Øresundshospitalet overdrages til Helsingør kommune. (01)
 +
 +
1860
 +
* Helsingørs folketal 8442 (01)
 +
 +
1861
 +
* Tikøb kommunes Fattig- og Arbejdsanstalt indvies (07)
 +
* Postvæsenet begynder uddeling af breve i Helsingør. (07)
 +
 +
1862
 +
* Havnekranen på Kongemolen ud for Sophie Brages Gadeblev opsat. (07)
 +
 +
1864
 +
* Jernbanestrækning fra København over Hillerød til Helsingør Nordbanen etableres. (11)
 +
* Helsingør Banegård på Trækbanen blev indviet. (07)
 +
* Omkring dette år opstår stationsbyen Kvistgaard i forbindelse med togforbindelse mellem Helsingør og Hillerød. (07)
 +
 +
1867
 +
* Helsingør Dagblad udkommer for første gang. (06)
 +
* Helsingør starter med at få lagt kloakker i alle byens gader. (10)
 +
* Tikøb kommunes kommunekontor blev etableret i Tikøb (07)
 +
* Frimurerlogen “Kosmos” stiftes i Lundegade. (07)
 +
 +
1868
 +
* Borgerrepræsentationen i Helsingør omdannes til Byråd. (01)
 +
* Sogneforstanderskabet i Tikøb blev ændret til Sogneråd. (07)
 +
 +
1869
 +
* Understøttelsesforening af 1869 stiftes. Den understøtter trængende, der ikke får hjælp af Fattigvæsnet.(07)
 +
 +
1870
 +
* Hellebæk Klædefabrik etableres. Ophørte 1977. (07)
 +
 +
1871
 +
* Kvistgaard Teglværk oprettes. Lukkes 1917. (07)
 +
* Industriforeningen for Helsingør og Omegn stiftes. (07)
 +
 +
1872
 +
* Socialistisk Internationale etablerede en lokal afdeling i Helsingør. (08)
 +
 +
1873
 +
* Chr. Alfred F. Thomsen. Politiker valgt i Helsingør. Krigs- og Marineminister 1873-1869 og 1894-1896. (07)
 +
 +
1874
 +
* Snekkersten Havn bliver færdigbygget og indviet. (07)
 +
* Aalsgaarde Teglværk oprettes. Nedlagt på grund af mangel på ler i 1923. (07)
 +
 +
1875
 +
*Hornbæk Havn færdigbygges og indvies. (07)
 +
* Bådebyggeri etableres i Snekkersten Havn. (07)
 +
* Hjælpeforeningen for helsingørske Handlende, Fabrikanter m.fl. stiftes. (07)
 +
 +
1880
 +
* Helsingørs folketal 8.978 (01)
 +
* Bagernes Fagforening stiftes. (07)
 +
* Helsingør kommune opretter en bogsamling med 500 bind på byens rådhus. (01). Se 1910.
 +
 +
1881
 +
* Typografernes Fagforening stiftes. (25)
 +
* Helsingør Haandværkerforening stiftes. (12)
 +
 +
1882
 +
* Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri (Helsingør Skibsværft) etableres. Ophører 1983. (05)(07)
 +
 +
1883
 +
* Espergærde Havn etableres med en enkelt landingsbro. (07)
 +
 +
1885
 +
* Socialdemokratisk Forening for Helsingør stiftes. (25)
 +
* Foreningen af 29. november 1885 stiftes. Foreningen beklæder trængende konfirmander. (12)
 +
* Konservativ Vælgerforening i Helsingør stiftes. (12)
 +
* Snedkernes Fagforening stiftes. (25)
 +
 +
1887
 +
* Kuskenes Fagforeningstiftes. (25)
 +
* Malernes Fagforening stiftes. (25)
 +
* Skomagersvendenes Fagforening stiftes. (25)
 +
* Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening stiftes. (25)
 +
* Skibs-, Fabrik- og Støberiarbejdernes Fagforening stiftes. (25)
 +
 +
1888
 +
* Fælles Fag- og Arbejderforening i Helsingør stiftes. I år ??? blev navnet ændret til * Arbejdernes Fællesorganisation. I år ??? ændredes navnet til LO Helsingør. (05)(07)
 +
* Folkets Hus indrettes i Søstræde 2. (07)
 +
* Murernes Fagforening stiftes. (25)
 +
* Tinghuset blev opført. (01)
 +
 +
1889
 +
* Helsingør Grundejerforening stiftes. (12)
 +
* Hustømrernes Fagforening stiftes. (25)
 +
* Skibstømrernes Fagforening stiftes. (25)
 +
* Skrædernes Fagforening stiftes. (25)
 +
 +
1890
 +
* Helsingør har 11.076 indbyggere. (10)
 +
* Arbejderforeningen af 1890 stiftes. Foreningen understøtter trængende arbejderfamilier ved arbejdsstandsninger. (02)
 +
 +
1891
 +
* Blikkenslagernes Fagforening stiftes. (25)
 +
 +
1892
 +
* KFUM - Kristelig Forening for Unge Mænd stiftes. (12)
 +
* Tjenestetyendeforening for Helsingør og Omegn stiftes. (12)
 +
* Lokalavisen Nordsjælland udkommer som dagblad. (06)
 +
* Dampfærgen fra Helsingør til Helsingborg starter. (11)
 +
* Fiskenetfabrikken Danmark etableres. Ophørt 1964. (07)
 +
* Fællesorganisationen starter Helsingør Kulforsyning. (07)
 +
 +
 +
1893
 +
* Grænseforening for Helsingør og Tikøb kommuner stiftes. Støtter kulturelle formål i Sønderjylland. (12)
 +
* Tekstilarbejdernes Fagforening stiftes. (25)
 +
 +
1894
 
* Kommunen opførte Vandværket (01)
 
* Kommunen opførte Vandværket (01)
  
 
1895
 
1895
 
 
* Begravelseskassen “200” stiftes. (12)
 
* Begravelseskassen “200” stiftes. (12)
  
 
1896
 
1896
 
 
* Formernes Fagforening stiftes. (25)
 
* Formernes Fagforening stiftes. (25)
 
* Egebækvangs Kirke opførtes 1896-1897. (07)
 
* Egebækvangs Kirke opførtes 1896-1897. (07)
 +
 +
1897
 +
* Jernbanestrækningen København-Helsingør Kystbanen indvies. (05)
 +
* Fattiggården Fiolgade 13 tages i brug. Lukkes i 1925.(01)
 +
* Wiibroes Bryggeri lancerer sin første pilsner. (09)
 +
* Stenografisk Forening stiftes. (02)
 +
 +
 +
Ssingør og Tikøb kommuner stiftes. Støtter kulturelle formål i Sønderjylland. (12)
 +
Tekstilarbejdernes Fagforening stiftes. (25)
 +
 +
  
 
1897
 
1897

Versionen fra 21. feb 2019, 18:32

Denne artikel er under redaktion

Denne oversigt er en tidslinje med en kort beskrivelse af begivenheder og andre informationer om, hvad der skete i og med Helsingør og Tikøb (Tikøb indtil sammenlægningen med Helsingør i 1970) det pågældende år.

I kildehenvisningerne nederst i artiklen kan du se, hvorfra informationerne er hentet. Ud for hver begivenhed er så vidt det er muligt noteret et nummer i parantes.

Hvis du har informationer, som ikke findes i artiklen, er du meget velkommen til at sende forslag herom til artiklens redaktør på email fakta@helsingor.dk


1173

 • Fiskerlejet og landsbyen Hornbæk nævnes første gang. (07)

1178

1231

1300

 • Omkring dette år nævnes Landsbyen Gurre i tilknytning til Gurre Slot. (07)

1370

1389

 • Helsingør nævnes som by for første gang. (10)

1426

 • Helsingør får 2. juni af kong Erik af Pommern tildelt udvidede købstadsrettigheder. (05)

1429

1441

1458

1466

 • Landsbyen Mørdrup nævnes første gang.(07)

1485

1497

1499

1500

1520

1534

 • Helsingør by ødelægges under Grevens Fejde. (07)

1536

1554

1555

1559

1573

 • Kong Frederik den anden igangsatte ombygning af Kronborg. Se også 1582. (05)

1576

 • Den første af mange møller, Kornmøllen, blev opført i Helsingør. (07)

1583

 • Kronborgfontænen som kong Frederik 2. havde bestilt blev opsat. I 1658 ødelagde svenske soldater springvandet og plyndrede kunstværket for bronzefigurer. (07)

1585

 • Frederik den 2. forlangte befæstning af Helsingør. (07)

1625

 • Helsingør får sin første postekspedition.

1660

 • Der blev indført forbrugsafgift (konsumptionsafgift) på alle varer, der blev ført ind i og losset i Helsingør.(07)

1663

 • Slagterlauget for Helsingør dannes. (25)

1680

 • Det ferske Springvands Companie i Helsingør blev oprettetved kingelig privilegium. (07)

1681

 • Helsingør Købstad havde 7 vindmøller, 2 havmøller og 3-4 hestemøller. (07)

1692

 • Helsingør Apothek i Strandgade var byens ældste apotek. (07)@

1710

 • Endnu et pestangreb gik gennem Helsingør. (07)

1737

 • Hornbæk kirke færdigbygget. (07)

1744

 • Helsingør Handelsstandsforening - tidligere Kræmmerlauget - dannes, (25)

1750

 • Smedjen i Rørtang nedbrænder. Hvornår den er bygget vides ikke. Blev ikke genopført. (07)

1752

 • Helsingørs Fattiggård oprettes i Karmeliterhuset, Sct. Annagade. (08)

1759

 • Marienlyst Slot opføres og står færdig 1763. (07)

1765

 • Hammermølle som vi kender den i dag blev opført. (07)

1766

 • Helsingørs første havneanlæg blev bygget af Staten og derefter overdraget til kommunen. (01)
 • Helsingørs kgl. Privilegerede Skydeselskab dannes. Selskabet blev i daglig tale kaldt”Klubben”. (25)

1782

 • Rebslageriet i Lundegade blev opført. (02)

1786

 • Den sidste af Helsingørs seks byporte “Strandporten” blev nedlagt. (07)


1789

 • Kongevejen mellem Nyrup og Helsingør indvies. (06)

1792

 • 12.114 skibe passerede gennem Øresund og betalte Øresundstold. (07)

1796

 • Øresundshospitalet opførtes. (01) se 1859.

1800

 • Hollandske Mølle nær Kongevejen blev færdigbygget. (07)

1801

 • Helsingør har 5.282 indbyggere. (01)

1808

1815

 • Helsingørs forenede Ligbærer-, Selskabs- og Broderskabsforening stiftes. (07)

1817

 • Helsingør Theater var Danmarks ældste teater. I 1957 flyttes teaterscenen og tilskuerpladserne til Den gamle By i Århus. (07)


1826

1829

1834

 • Helsingør har 7.122 indbyggere. (15)
 • Helsingør kommune fik indført valg til en borgerrepræsentation. Indtil da bestod byens magistrat af en borgmester og en rådmand. (07)

1835

 • Helsingør Børneasyl stiftes. (07)

1840

 • Wiibroes Bryggeri grundlægges. Ølproduktionen flyttes til Carlsberg i 1998. Derved ophørte Wiibroes produktioner i Helsingør. 07)

1842

 • Tikøb kommune dannes. Nedlagt 1970. (07)
 • Tikøb kommunes styre kaldes 1842-1867 for Sogneforstanderskab. (07)
 • Helsingør Spritfabrik etableres. Nedlagt 1919. 07)

1840

 • Wiibroes bryggeri grundlægges (10)

1842

 • Havreholm Bageri og Brødfabrik oprettes.(07)
 • Havreholm Papirfabrik oprettes. (07)

1846

 • Klostermosegaard Teglværk oprettes. Lukkes 1916. (07)
 • Sønderups Teglværk beliggende i Skotterup oprettes. (07)

1848

 • Godthaab Glasværk oprettes. (07)
 • Helsingør Håndværker-Sangforening stiftes. (07)

1849

 • H. N. Clausen. Politiker valgt i Helsingør. Minister uden portefølje 1849-1853. (07)

1850

 • Helsingør har 8.111 indbyggere. (02)

1851

 • Helsingør kommune køber “Marienlyst Slot”. (07)
 • Apperup Teglværk oprettes. Lukkes 1874. (07)

1852

 • Rådhuset og Arresthuset opførtes. (01)

1853

 • Bådebyggeri etableres i Espergærde Havn (07)

1854

 • Helsingør Gasværk bliver opført af et engelsk selskab. (10)
 • Nøjsomhed Teglværk registreres første gang. Lukkes 1920. (07)

1855

 • Helsingørs folketal 9.097. (03)

1856

 • 20.532 skibe klarerede og betalte øresundstold i Helsingør. (2)

1857

 • Øresundstolden ophæves. Se også 1429. (05)

1858

 • En handelsforening for Helsingør blev dannet. (02)

1859

 • Øresundshospitalet overdrages til Helsingør kommune. (01)

1860

 • Helsingørs folketal 8442 (01)

1861

 • Tikøb kommunes Fattig- og Arbejdsanstalt indvies (07)
 • Postvæsenet begynder uddeling af breve i Helsingør. (07)

1862

 • Havnekranen på Kongemolen ud for Sophie Brages Gadeblev opsat. (07)

1864

 • Jernbanestrækning fra København over Hillerød til Helsingør Nordbanen etableres. (11)
 • Helsingør Banegård på Trækbanen blev indviet. (07)
 • Omkring dette år opstår stationsbyen Kvistgaard i forbindelse med togforbindelse mellem Helsingør og Hillerød. (07)

1867

 • Helsingør Dagblad udkommer for første gang. (06)
 • Helsingør starter med at få lagt kloakker i alle byens gader. (10)
 • Tikøb kommunes kommunekontor blev etableret i Tikøb (07)
 • Frimurerlogen “Kosmos” stiftes i Lundegade. (07)

1868

 • Borgerrepræsentationen i Helsingør omdannes til Byråd. (01)
 • Sogneforstanderskabet i Tikøb blev ændret til Sogneråd. (07)

1869

 • Understøttelsesforening af 1869 stiftes. Den understøtter trængende, der ikke får hjælp af Fattigvæsnet.(07)

1870

 • Hellebæk Klædefabrik etableres. Ophørte 1977. (07)

1871

 • Kvistgaard Teglværk oprettes. Lukkes 1917. (07)
 • Industriforeningen for Helsingør og Omegn stiftes. (07)

1872

 • Socialistisk Internationale etablerede en lokal afdeling i Helsingør. (08)

1873

 • Chr. Alfred F. Thomsen. Politiker valgt i Helsingør. Krigs- og Marineminister 1873-1869 og 1894-1896. (07)

1874

 • Snekkersten Havn bliver færdigbygget og indviet. (07)
 • Aalsgaarde Teglværk oprettes. Nedlagt på grund af mangel på ler i 1923. (07)

1875

 • Hornbæk Havn færdigbygges og indvies. (07)
 • Bådebyggeri etableres i Snekkersten Havn. (07)
 • Hjælpeforeningen for helsingørske Handlende, Fabrikanter m.fl. stiftes. (07)

1880

 • Helsingørs folketal 8.978 (01)
 • Bagernes Fagforening stiftes. (07)
 • Helsingør kommune opretter en bogsamling med 500 bind på byens rådhus. (01). Se 1910.

1881

 • Typografernes Fagforening stiftes. (25)
 • Helsingør Haandværkerforening stiftes. (12)

1882

 • Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri (Helsingør Skibsværft) etableres. Ophører 1983. (05)(07)

1883

 • Espergærde Havn etableres med en enkelt landingsbro. (07)

1885

 • Socialdemokratisk Forening for Helsingør stiftes. (25)
 • Foreningen af 29. november 1885 stiftes. Foreningen beklæder trængende konfirmander. (12)
 • Konservativ Vælgerforening i Helsingør stiftes. (12)
 • Snedkernes Fagforening stiftes. (25)

1887

 • Kuskenes Fagforeningstiftes. (25)
 • Malernes Fagforening stiftes. (25)
 • Skomagersvendenes Fagforening stiftes. (25)
 • Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening stiftes. (25)
 • Skibs-, Fabrik- og Støberiarbejdernes Fagforening stiftes. (25)

1888

 • Fælles Fag- og Arbejderforening i Helsingør stiftes. I år ??? blev navnet ændret til * Arbejdernes Fællesorganisation. I år ??? ændredes navnet til LO Helsingør. (05)(07)
 • Folkets Hus indrettes i Søstræde 2. (07)
 • Murernes Fagforening stiftes. (25)
 • Tinghuset blev opført. (01)

1889

 • Helsingør Grundejerforening stiftes. (12)
 • Hustømrernes Fagforening stiftes. (25)
 • Skibstømrernes Fagforening stiftes. (25)
 • Skrædernes Fagforening stiftes. (25)

1890

 • Helsingør har 11.076 indbyggere. (10)
 • Arbejderforeningen af 1890 stiftes. Foreningen understøtter trængende arbejderfamilier ved arbejdsstandsninger. (02)

1891

 • Blikkenslagernes Fagforening stiftes. (25)

1892

 • KFUM - Kristelig Forening for Unge Mænd stiftes. (12)
 • Tjenestetyendeforening for Helsingør og Omegn stiftes. (12)
 • Lokalavisen Nordsjælland udkommer som dagblad. (06)
 • Dampfærgen fra Helsingør til Helsingborg starter. (11)
 • Fiskenetfabrikken Danmark etableres. Ophørt 1964. (07)
 • Fællesorganisationen starter Helsingør Kulforsyning. (07)


1893

 • Grænseforening for Helsingør og Tikøb kommuner stiftes. Støtter kulturelle formål i Sønderjylland. (12)
 • Tekstilarbejdernes Fagforening stiftes. (25)

1894

 • Kommunen opførte Vandværket (01)

1895

 • Begravelseskassen “200” stiftes. (12)

1896

 • Formernes Fagforening stiftes. (25)
 • Egebækvangs Kirke opførtes 1896-1897. (07)

1897

 • Jernbanestrækningen København-Helsingør Kystbanen indvies. (05)
 • Fattiggården Fiolgade 13 tages i brug. Lukkes i 1925.(01)
 • Wiibroes Bryggeri lancerer sin første pilsner. (09)
 • Stenografisk Forening stiftes. (02)


Ssingør og Tikøb kommuner stiftes. Støtter kulturelle formål i Sønderjylland. (12) Tekstilarbejdernes Fagforening stiftes. (25)


1897

 • Jernbanestrækningen København-Helsingør Kystbanen indvies. (05)
 • Fattiggården Fiolgade 13 tages i brug. Lukkes i 1925.(01)
 • Wiibroes Bryggeri lancerer sin første pilsner. (09)
 • Stenografisk Forening stiftes. (02)

1898

 • Tinghuset i Helsingør oprettes.(01)
 • Foredragsforeningen for Arbejdere og Bærungsdrivende i Helsingør og Imegn stiftes (12)
 • Jernbaneforbundet, Helsingør afd. stiftes. (25)

1899

 • Kobbersmedenes Fagforening stiftes. (25)
 • Træindustriarbejdernes Fagforening stiftes. (25)
Kildehenvisninger:

 • Kilde 01 Kommunestyret i Helsingør 1890 - 1930.
 • Kilde 02 M. Galschiøt. Helsingør i midten af forrige århundrede.
 • Kilde 03 Helsingør Bykerne 1970 - 1978.
 • Kilde 04 Perspektivplan 1970 - 2000. (Skrevet 1971).
 • Kilde 05 Heroppe i Helsingør - 2018. Bog af Jan Horn Petersen.
 • Kilde 06 Helsingør Dagblads hjemmeside.
 • Kilde 07 Helsingør Leksikon.
 • Kilde 08 Kong Peder. Biografi af Peder Christensen. Birger Mikkelsen.
 • Kilde 09 Diverse skrifter fra Helsingør Bymuseum.
 • Kilde 10 Wikipedia
 • Kilde 11 Trap 1898
 • Kilde 12 Vejviser for Helsingør - forskellige udgaver
 • Kilde 15 Danmarks Statistik.
 • Kilde 25 Erik Stubtofts private arkiv