Stenstrup

Version fra 25. mar 2008, 10:04 af Kjeld Damgaard (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)

Stenstrup landsby optræder første gang i kilderne i 1577 - men er antagelig ældre. Navnet betyder såmænd Stens udflytterbebyggelse. Landsbyen har aldrig haft et større omfang. I 1681 bestod byen således kun af tre gårde, placeret mellem Holmegaarde og Saunte. Stenstrups Overdrev lå placeret fjernt herfra - dels et stort område øst for Hornbæk Plantage - dels et par mindre arealer i det område, som nu kaldes Øerne. Selve Stenstrup landsbys jorder er i dag næsten helt bebygget - og regnes af mange som en del af Hornbæk, fordi det hører under Hornbæk postdistrikt. De to gårde, der endnu op i 1900-tallet blev drevet som landbrug er Nørre Stenstup (Stenstrupgaard) og Toftemosegaard. Stenstrup Overdrev mellem Ellekilde og Boderne anses af mange som en del af Aalsgaard, p.g.a. at området hører under Aalsgaard postdistrikt. Hertil udflyttedes den ene af Stenstrups gårde, der så blev kaldt Nordskovgaard. De mindre overdrevsarealer i Øerne hører postalt under Helsingør, men omtales altid som Øerne. Her oprettedes husmandssteder i løbet af 1800-tallet.