Stenstrup: Versionshistorik

Vis loglister for denne side

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • (nuværende | forrige) 25. mar 2008, 10:04Kjeld Damgaard (diskussion | bidrag). . (1.144 bytes) (+1.144 Bytes). . (Siden blev oprettet: '''Stenstrup''' landsby optræder første gang i kilderne i 1577 - men er antagelig ældre. Navnet betyder såmænd Stens udflytterbebyggelse. Landsbyen har aldrig haft et stør...)