Spildepengedam

Version fra 1. maj 2008, 16:57 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Spildepengedam eller Spildepengedammene var navnet på flere mindre søer/damme på Helsingørs markjorder, beliggende ovenfor kystskrænten umiddelbart vest for middelalderbyen, syd for nuværende Gurrevej. Dammene, hvoraf en havde sit eget navn, Hængedam, stod også i forbindelse med de større vådområder mod sydvest og vest på Kronborg Ladegaards arealer via den såkaldte Ramels Dam, og de havde afløb gennem det vandløb, der var kendt under betegnelsen "Strømmen" og som løb mellem den nuværende Rosenkildevej og kirkegården ned til middelalderbyen og her i en bue syd om den daværende bebyggelse ud til Øresund.

Litteratur

Laurits Pedersen: Helsingør i Sundtoldtiden 1426-1857. 1926.

Ellen Louise Mertz: Helsingør og omegns jordbundsforhold. By-Geologi nr. 1. 1969.