Snekkerstenen

Version fra 23. maj 2008, 20:11 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Snekkerstenen er navnet på den store stenblok, en såkaldt vandreblok, som er efterladt af istidens bræer på kysten nord for Kystens Perle, ud for det gamle skel mellem Helsingør købstad og oplandet. Til stenen er knyttet en del sagn, der lader stenen have forbindelse til vikingetidens skibsfart. Hvorvidt stenen virkelig er blevet brugt som opankringssted for vikingetidens fartøjer, er dog et åbent spørgsmål. Uomtvisteligt er det dog, at stenen har lagt navn til den langt senere fiskerbebyggelse, der opstod ved kysten umiddelbart syd herfor.