Søbækken

Version fra 6. maj 2008, 11:43 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Søbækken er et af de større vandløb på Sydkysten. Dens oprindelige navn er Sobæk eller Svinebæk. Bækken har sit udspring i de omfattende vådarealer syd for Gurre Sø (Lille Gurresø, Nyrup Sø) og herfra løber den gennem den sydlige del af Nyrup Hegn (Røvermosen/Røver Dam), hvorefter den danner skel mellem Mørdrup og Nyrup ejerlav. Herfra passerer den gennem den nu bortdrænede Vesterdam i Mørdrup, gennem de lavtliggende Søbækgaard-arealer frem til en oprindelig vandmølle, Søbæk Mølle, ved Stokholmsvej og herfra til udløb i Øresund ud for Søbækbro nedenfor Stokholmsvej, hvor vandløbet krydsede den gamle strandvej.

Der har været gisninger om, at Sobæk er det oprindelige navn på det vandløb, der i dag kendes som Søbækken, mens Svinebæk kunne være oprindelig betegnelse for Søbækkens sydlige gren, der i dag er kendt under betegnelsen Munkesøvandløbet.

Også ved Apperup kendes et mindre vandløb med navnet Sobæk.