Søbæk Mølle

Version fra 13. maj 2008, 14:30 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Kongevejskortet fra 1779 viser endnu Søbæk Mølle (Somøllen) samt udstrækningen af den tilhørende mølledam.

Søbæk Mølle (vandmølle) ved Stokholmsvej i Espergærde kendes langt tilbage i tiden som en lille såkaldt græsmølle, dvs. en mølle, hvor mølleren kun havde lov til at bruge af vandet til mølledriften på bestemte tider af året. Navnet på møllen er oprindelig Sobæk Mølle (Sobeckis Mølle eller blot Somøllen), idet Søbækkens oprindelige navn er Sobæk.

Søbæk Mølle udgjorde oprindelig sit eget lille ejerlav med eget jordtilliggende, men ved matrikuleringen i starten af 1800-tallet blev den lagt ind under Mørdrup by.

Efter mølledriftens ophør skiftede ejendommen navn til "Søbækhuset". Det var her i Søbækhuset, digteren Johs. Ewald ufrivilligt tilbragte knap et par år i 1775-77, forvist fra hovedstadens fristelser. Endnu på Ewalds tid var der dog møllevirksomhed på stedet. Der er på stedet i 1943 rejst en mindesten for Ewald (Johannes Ewald stenen).

Søbæk Mølles/Søbækhusets fæstere/ejere er kendt helt tilbage til slutningen af 1500-tallet.

Litteratur:

Kresten Tommerup: Johs. Ewald & Søbækhuset. Bevaringsforeningen Mørdrup Landsby, 1991.