Rostgaardsstenen

Version fra 13. dec 2007, 10:56 af Eva Stennicke (diskussion | bidrag)

Damgaarden, Mørdrupvej 96 i Mørdrup. Stenen er indfældet i Damgaardens gavl mod Mørdrupvej af gårdens daværende ejer – antagelig i 1880’erne. Natursten med indskriften: Jens Rostgaard 1691. Stenen var oprindelig placeret i et stengærde på Damgaardens jorder mellem Nordbanen og Kongevejen, og skal antagelig ses som en markering af Krogerups ejerskab af Mørdrup landsby – i lighed med lignende sten ved andre af Krogerups tilliggender.