Rostgaardsstenen

Version fra 13. apr 2008, 23:09 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Damgaarden, Mørdrupvej 96 i Mørdrup. Stenen er indfældet i Damgaardens gavl mod Mørdrupvej af gårdens daværende ejer – antagelig i 1880’erne. Natursten med indskriften: Jens Rostgaard 1691. Stenen var oprindelig placeret i et stengærde på Damgaardens jorder mellem Nordbanen og Kongevejen, og skal antagelig ses som en markering af Krogerups ejerskab af Mørdrup landsby – i lighed med lignende sten ved andre af Krogerups tilliggender. Ældre kort over arealerne mellem Nordbanen og Kongevejen viser eksistensen af en "Rostgårds Dam" på dette sted. Stenen kan oprindelig have stået i tilknytning hertil.