Rostgaardsstenen

Version fra 19. apr 2008, 22:52 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Damgaarden, Mørdrupvej 96 i Mørdrup. Stenen er indfældet i den ene af Damgaardens gavle mod Mørdrupvej af gårdens daværende ejer – antagelig i 1880’erne. Natursten med indskriften: Jens Rostgaard 1691. Stenen var oprindelig placeret i et stengærde på Damgaardens jorder mellem Nordbanen og Kongevejen, og skal antagelig ses som en markering af Krogerups ejerskab af Mørdrup landsby – i lighed med lignende sten ved andre af Krogerups tilliggender. Ældre kort over arealerne mellem Nordbanen og Kongevejen viser eksistensen af en "Rostgårds Dam" på dette sted, hvor Damgaarden senere fik sine jorder. Stenen kan meget tænkeligt have stået i tilknytning hertil.

Jens Rostgaard var en nevø til Hans Rostgaard på Krogerup og varetog efter Hans Rostgaards død som formynder driften af Krogerup, indtil Frederik Rostgaard havde nået myndighedsalderen. Stenen er i dag beskyttet af en tinglyst klausul, der fastslår, at den ikke må fjernes fra sin nuværende placering.